AKP Hükümeti’nin uyguladığı
neoliberal politikaların çalışma yaşamında yansıması olan esnekleştirme ve
güvencesizleştirme çalışanlar üzerinde dolaylı bir baskı oluşturmaktadır. Son
zamanlarda bu baskı ve uygulamalar artmış, çalışanları bezdirecek ölçülerde
uygulamalar görülmeye başlanmıştır. Sağlık ve sosyal Hizmet’in
piyasalaştırılması doğrultusunda yapılan düzenlemeler iş kolumuzda MOBBİNG
dediğimiz kavramla daha fazla karşılaşma sürecini  yaşamamıza neden olmuştur.

            Sağlıkta Dönüşüm Programı
çerçevesinde getirilen performansa dayalı çalışma sistemi iş yükünü doğrudan
arttırırken, dolaylı biçimde baskı ve tehdit oluşturmaktadır.

            Mobbing eşitsiz, asimetrik güç
ilişkilerine tekabül eder. Bu tür ilişkilerin iş yaşamındaki yeri giderek
artmıştır, artmaktadır. Oysa ki 19 mart 2011 tarihinde 27879 sayılı resmi
gazetede Başbakanlıkça yayınlanan mobbing genelgesinde ‘’ bütün
çalışanların  psikolojik taciz olarak
değerlendirilebilecek her türlü eylem ve davranışlardan uzak  tutulmalarına yönelik önlemlerin alınmasını
‘’ öngören bir dizi tedbirlerden bahsedilmektedir. Bu sistemde bunun nasıl
sağlanacağını sormak en büyük hakkımızdır.

            İş yerlerinde şiddetin her türlüsüne
en çok kadınların maruz kaldığını biliyoruz. Sağlık alanında ise daha çok
kadınların yaptığı bir meslek olmaktan kaynaklı bu şiddetle en çok hemşireler
karşılaşmaktadırlar.

Ç.Ü. Tıp Fakültesi Balcalı
hastanesinde hemşire olarak çalışmakta olan SES işyeri temsilcisi arkadaşımız
MERAL TUNCER ŞAHİN bir yıla yakın süredir 
çalışma yaşamı ve özel yaşamını etkileyecek ölçüde baskı ve yıldırma
politikalarıyla karşı karşıya bırakılmıştır. Görev tanımı dışında iş yükü
arttırılmaya çalışılmış, dışlanma, aşağılanma ve hakarete varan davranışlarla
arkadaşımıza psikolojik travma yaşatılmıştır. Zorbalığın bir yönetim tarzı
haline getirilmesine karşı sessiz kalmamız söz konusu olamaz. Aynı zamanda
Temsilcisi bulunduğu SES Sendikasının panoları kaldırılarak, örgütlü mücadelesi
açısından da ikinci bir mobbing uygulanmaktadır. Gerek bireysel gerekse
sendikanın girişimleri sonuç vermeyince hukuki süreç başlatılmıştır.

            Sendikamız verilen bu mücadele
dışında, üyelerimize yapılan baskı, tehdit ve yıldırma amaçlı tüm girişimlere, atama,
yer değiştirme ve geçici görevlendirme gibi ‘’MOBBİNG’’ uygulamalarına karşı, en
önemlisi, bu uygulamaların artmasına neden olan Sağlıkta Dönüşüm Programına
karşı mücadelesini sonuna kadar sürdürecektir.

                                                                                                     Gülistan ATASOY

                                                                                              SES
Adana Şb. Kadın Sekreteri

  

 

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]