İZMİR; SGK “HER TÜRLÜ SAĞLIK HİZMETİNİ” ÖDEME KAPSAMI DIŞINA ÇIKARABİLECEKTİR

Facebook
Twitter
WhatsApp

        Emekli milletvekillerinin emekli maaşlarını 8 Bin TL’ye çıkartmak için TBMM’de 23 Aralık gece yarısı kabul edilen emekli sandığı kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair 6262 sayılı kanun, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda da değişiklikler içermektedir.
        Yapılan değişiklik ile 5510 sayılı kanunun 64. maddesi “Kurumca finansmanı sağlanmayacak sağlık hizmetlerine” ‘d’ bendi eklenmiştir.
        5510 sayılı kanunun 64. maddesi: Kurumca finansmanı sağlanmayacak sağlık hizmetleri şunlardır;
–    Estetik amaçlı yapılan her türlü sağlık hizmeti ile estetik amaçlı ortodontik diş tedavileri
–    Sağlık Bakanlığınca izin veya ruhsat verilmeyen, tıbben sağlık hizmeti olduğu kabul edilmeyen sağlık hizmetleri
–    Yabancı ülke vatandaşlarının Genel Sağlık Sigortalısı sayıldığı tarihten önce mevcut olan kronik hastalıkların finansmanı SGK tarafından karşılanmıyor.
Eklenen ‘d’ bendi,
–    63. maddeye göre yöntem, tür, miktar ve kullanım sürelerinin belirlenmesi sonucunda kurumca finansmanı sağlanacak sağlık hizmetlerinin kapsamı dışında bırakılan sağlık hizmetleri.
Estetik amaçlı olmasa da, Sağlık Bakanlığı tarafından izin veya ruhsat verilmiş olsa da, her türlü sağlık hizmeti ödeme kapsamından çıkarılabilecek… Kim tarafından? SGK tarafından!
Kanun değişikliğinin gerekçesinde; “Sağlık hizmetleri ile yapılan tedaviler, mali etkililik ve verimlilik gibi yönlerden ele alınarak yapılan değerlendirme sonucunda ödeme kapsamına alınmakta veya alınmamaktadır” belirtilmektedir.
Gayet açık bir ifade ile SGK sağlık hizmetleri ve yapılan tıbbi tedavilerin finansmanını karşılamak için mali etkililiğe bakılacaktır. Maliyeti yüksek sağlık hizmetlerinin faturasını ödeyemeyeceğini, ödeyebilmek için sağlık teminat paketini yani sağlıkta kasko ile tamamlayıcı sigorta uygulamalarının başlayacağını ifade etmektedir.
SGK tarafından getirilen uygulamalarla; ilaç katılım payı, muayene katılım payı, Reçete katılım payı, eşdeğer ilaç farkı adı altında hastalardan 4 çeşit katılım payı alınmaktayken kanunda yapılan değişikliğin diğer bir genel gerekçesinde ise sağlık masrafları konusunda vatandaşların daha bilinçli hale getirilmesi, akılcı ilaç kullanımının yaygınlaştırılması ve israfın önlenmesi için beşinci cepten ödeme farkı getirilerek, aile hekimlerinin yazdıkları reçete dahil üç kalem ilaca kadar 3 TL, üç kalemden fazla her bir kutu için 1 TL getirilmiştir. Ayrıca katılım paylarını önceki basamaklardan sevkli olmaması durumunda 10 katına kadar artırmaya SGK yetkili olup, yatan hastaların sağlık hizmetleri bedelinin %1’ine kadar katılım payı kurum tarafından alınabileceği belirtilmektedir.
Sonuç olarak TBMM’de çıkarılan 6262 sayılı kanun ve 5510 sayılı kanunda yapılan değişiklik ile sağlıkta katılım payı ve ilave ücretten sonra artık sağlık teminat paketi daraltılıp kasko dönemi ile tamamlayıcı sigorta uygulamaları başlanacaktır. SGK tarafından mali etkililiğe bakılarak her türlü sağlık hizmeti ödeme kapsamı dışına çıkarılabilecektir.

                                SES İZMİR ŞUBE

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]