BASINA VE KAMUOYUNA

Güvencesiz, kölece çalışmaya karşı halkımızın
daha iyi sağlık hizmeti alması, biz sağlık çalışanların daha iyi sağlık hizmeti
vermesi, hastaneler ticarethane, hastalar müşteri ve çalışanlar sözleşmeli köle
olmasın diye uyarı niteliğinde yaptığımız görkemli 21 ARALIK grevi sonrasında
konfederasyonumuz KESK ve sendikamız SES’in başarısını hazmedemeyen Hükümet
yanlısı SAĞLIK-Sen’in Gaziantep şube başkanı sendikamız hakkında asılsız
beyanlarda bulunarak karalama çalışmaları başlatmıştır. 

25
ARALIK DEVLET hastanesindeki 21 ARALIK grevi sırasında tüm imkanlarını
kullanmasına rağmen grevi kırmayı başaramayan hastane yöneticileri ve
yandaşları emellerine ulaşamayınca saldırgan tavırlar sergileyerek grev çalışması
yapan arkadaşlarımızdan kadın üyemize yönelik küfürlü hakaretlerde bulunmuşlardır.
Sokak ağzıyla sendikacılık yapmaya çalışan 25 ARALIK DEVLET hastanesi müdür
yardımcısı İBRAHİM GÖZÜYUKARI hakkında bu davranışından dolayı savcılığa suç
duyurusunda bulunduk. Bu tutumumuz karşısında sendikacılıktan nasibini almamış SAĞLIK-SEN
yöneticileri bu şahsa sendikal ahlakın bir gereği olarak uyarıda bulunmak
yerine sendikal ahlak ve ilke olarak gördükleri adam kayırma yöntemiyle İBRAHİM
GÖZÜYUKARI isimli şahsı korumaya çalışmışlardır. Ancak haklılığımız karşısında
tutunacak dalları olmadığından sendikamız SES’ e yönelik asılsız ve bel altı
söylem açıklamalarda bulunmuş.

     Bizleri
bir avuç olarak gören ve sayısal çokluklarıyla övünen bu şahısların iktidar
partisi AKP’ nin desteğiyle, nasıl üye yaptıklarını bizler ve tüm sağlık çalışanları
bilmektedir. Bizleri suya sabuna dokunmayan rahat servislerde çalışan kişiler
olarak göstermeye çalışanların AKP torpiliyle hangi görevlerde olduğu ve hangi
koşullarda çalıştığı bilinmektedir. Bugün hükümet güdümlü sendikanın
yöneticileri nerdeyse tamamı ya bir yerde müdür ya da müdür yardımcılığı görevi
yapmaktadır. Oysa yüksek sağlık idaresi mezunu olan hatta müdür veya müdür
yardımcısı olması gereken memurlar varken biat etmedikleri veya yandaş
olmadıkları için görevlendirilmemektedir.

Yağmurun
yağdığı yere tarla çekme mantığıyla sendikacılık yapmaya çalışanlar şunu
bilmelidirler ki sendikacılık adına onlardan öğrenecek hiçbir şeyimiz yoktur. Ancak
onlara öğretecek bir sendikal anlayış ve ahlakımız vardır.

   Bizler sürgüne gönderilen üyelerimizin onayına
evet diyenlere boyun eğmeyeceğiz. Ve bizi asılsız söylemleri ile karalamaya
çalışan SAĞLIK-SEN şunu bilsin ki bu halk bizim sendikal mücadelemizi ve
direnişimizi bildiği gibi SAĞLIK-SEN ‘ inde hükümet yandaşı sendika olduğunu
biliyor. SAĞLIK SEN kendi konfederasyonu olan MEMUR-SEN Avrupa sendikalar
birliği konfederasyonuna başvuruyor ancak yandaş sendika olmasından kaynaklı
birliğe kabul edilmiyor..Emekçilerin sorunlarına sahip çıkmayarak hükümete
boyun eğen işbirliği yapan bu ülkenin tüm yer altı ve yerüstü zenginlikleri uluslar
ası sermayeye peşkeş çekilirken ses çıkarmayan, halkın sağlık hakkını yok
sayan, sağlığı bir hak olmaktan çıkaran, çalışanları sözleşmeli köle olmasına
neden olan onay veren sözde sendikalar 
tarihin çöplüğünde eninde sonunda yerini alacaklardır.

   Sendika üyelerimize görevlendirme adı
altında verilen sürgünlere sessiz kalmamız bekleniyor,bizler görevlendirmeye
karşı değiliz.Sendikal anlayışımız , herkese eşit, ücretsiz, erişilebilir
sağlık hizmeti sunmak yönündedir.Yalnız bir görevlendirme yapılacaksa bunun
hangi şartlar altında yapılması gerektiği yasalarca belirlenmiş ve bizler de bu
konuda gerekli bilgiye sahibiz.Kimse bize sürgünleri görevlendirme gibi
göstermeye çalışmasın.Hiç bir zaman iktidara yakın anlayışa girmediğimiz için
her zaman emekçilerin ve halkımızın değerlerine ve mücadelesine sahip
çıktığımız için üyelerimiz üzerinde iktidar ve yandaş sendika aracılığıyla her
türlü karalama sürgün ve yıpratma çalışmalarına asla izin vermeyeceğimizi
sessiz kal mayacağızımızı herkes bilsin.Bu yönde her türlü fiili, meşru ve
hukuki demokratik mücadelemizi sonuna kadar kullanacağımızdan  hiç kimse şüphe duymasın.

    Başta Valiliğin ve İL Sağlık müdürlüğünün
geçici görevlendirme adı altındaki  sürgün 
edilen arkadaşlarla ilgili kararı tekrar  gözden geçirmesi gerekiyor.Eğer gerçekten
oraya ihtiyaç varsa art niyetler aramadan hizmet puanına göre adil
görevlendirilmeler yapılmalıdır.Aksi takdirde her türlü yanlış görevlendirme ve
hukuksuzun  karşısında olacağız.

 

       

                                             YAŞASIN ONURLU MÜCADELEMİZ!

 

                                          YAŞASIN  SES ! YAŞASIN 
KESK!

 

                                        KAHROLSUN
EMEK DÜŞMANLARI!

 

                               KAHROLSUN 
SARI SENDİKACILIK !

 

                               BASKILAR,
SÜRGÜNLER  DURDURULSUN!

 

 

                GAZİANTEP  SES ŞUBESİ YÖNETİM KURULU ADINA 

 

                                      ŞB.      BŞK. 
BEHÇET  EŞKİLİ 

                                              

                                               
06.01.2012

  

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]