24-25 Aralık tarihlerinde Şile’de SES
Aksaray Şubesi ile birlikte yaptığımız işyeri temsilci eğitimine toplam 88 kişi
katıldı. Eğitimler; Dr.M.Akif Akalın “Başka Bir Sağlık Mümkün”, Erkan Aydoğan
“Türkiye ve Dünyada Kamunun Dönüşümü ve Özelleştirmeler”, Prof.Dr. Mehmet
Zincir “Kamu Hastane Birlikleri Yasası, Son Çıkan Kanun Hükmünde Kararnameler,
Sağlıkta Dönüşüm”, Av. Songül Beydilli “Sendikal İşleyiş, Sendikalar Haklar,
Yasal Düzenlemeler, Mücadele Tarihimiz” ve SES Genel Merkez yönetim kurulu
üyesi Aslıhan Han Özden “Toplumsal Cinsiyet, Mobbing ve Sağlıkta Şiddet”. 


                                           


 

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]