İNSANCA YAŞAMAK İÇİN, ÜCRETSİZ SAĞLIK İÇİN HAK ARAMAK SUÇMU OLDU

Facebook
Twitter
WhatsApp

Birinci basamak sağlık
hizmetlerinde, muayenelerde yazılan ilaçlarda 3 er TL. katkı payı alınmasına
ilişkin düzenlemelerde Milletvekilleri maaşları ve emekli maaşlarına %100 e
varan artışlar yapılmış, diğer taraftan 01.01.2012 tarihi ile beraber Genel
Sağlık Sigortası Yasası uygulamaya giriyor. Herkes sağlık primi ödeyecek.
Yeşilkartların bir çoğu iptal edilecek, işte bunları protesto etmek için
28.12.2011 günü Ankara SES Şubemiz Ankara’da TBMM önüne bir yürüyüş düzenlemek
istemiş, Ankara Emniyeti müdahale ederek 30 kişilik üyelerimize gaz ve cop
kullanarak saldırıda bulunmuştur.

Bu saldırıda Genel Merkez Yöneticimiz Hasan KALDIK, Genel
Merkez Denetleme Kurulu Başkanı Fikret ÇALAGAN, Genel Merkez Disiplin Kurulu
Başkanımız Hüsnü YILDIRIM, Ankara Şube Başkanımız İbrahim KARA, Ankara Şube
Yöneticimiz Hülya YILDIR ve birçok üyemiz yaralanmıştır.

Bu gün de Ankara’da Asgari Ücret
Komisyonunun Asgari Ücret Görüşmelerinin son gününde Çalışma Bakanlığına
yürümek isteyen Dev Sağlık İş üyelerine polis müdahale etmiştir. İşçilerin
Asgari Ücret Komisyonunun toplantısında Hükümetin 19,00.TL. lik 6 ayda %3 lük
tekliflerini protesto etmek, insanca yaşayacak bir ücret için yürümek isteyen
işçilere gazla, copla müdahalede bulunmuş, Dev Sağlık İş Genel Başkanı Arzu
ÇERKEZOĞLU başta olmak üzere 39 işçi gözaltına alınmış, gaz dan etkilenen 3
işçi hastaneye kaldırılmıştır.

20 Milyon kişiyi ilgilendiren açlık
sınırı altındaki asgari ücretin hiç olmazsa en az 1.000,00.TL. yoksulluk
sınırına çıkarılması ve vergi alınmaması için, insanca yaşanacak bir ücret için
mücadeleye devam edeceğiz.

Ücretsiz, nitelikli, ulaşılabilir
bir sağlık sunumunun gerçekleştirinceye kadar iş, ücret, can güvencesi için,
demokratik çalışma koşullarını elde edinceye kadar, ek ödemelerin emekliden
sayılıncaya kadar mücadeleye devam edeceğiz. Bizlerin mücadelesi 13 Martta
19-20 Nisanda son olarak da 21 Aralıkda görülmüştür. İlerde daha etkili hukuk
içinde mücadeleye devam edeceğiz.

SES üyeleri ve Yöneticilerine, Dev
Sağlık İş üyeleri ve Yöneticilerine yapılan saldırıyı kınıyoruz. Gözaltındaki
Dev Sağlık İş üyelerinin derhal serbest bırakılmasını istiyor, bu olaylara
sebep olan ilgililer hakkında hukuksal mücadelemizi sürdüreceğiz.
Saygılarımızla

 

 

SES ADANA ŞUBE  DEV
SAĞLIK İŞ ÇUKUROVA BÖLGE ŞB.  ADANA TABİP
ODASI

 

 

 

 

Muzaffer YÜKSEL

SES Adana Şb. Başkanı

 
İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]