21 Aralık
grevinde 25 Aralık Devlet Hastanesi  Müdür Yardımcısı aynı zamanda Sağlık Sen
Gaziantep Şube Yönetim Kurulu üyesi  İbrahim Gözüyukarı’nın  bir
üyemize yaptığı hakaretle ilgili 25 Aralık devlet hastanesi poliklinikler
önünden başhekimliğe doğru yürüyüş arkasından açıklama yapıldı.   

 BASINA VE KAMUOYUNA

Grevli
toplusözleşmeli sendika hakkı, insanca çalışma ve  insanca yaşam, demokratik bir ülke, herkese eşit,
ücretsiz  kamu sağlık hizmeti mücadelesi
veren bir sendika olarak  20 yıllık
mücadele tarihimizde  iktidar tarafından her
türlü baskı, gözaltı, tutuklamalar ve 
sürgünler yaşamamıza rağmen saldırılar ve baskılar karşısında asla geri
adım atmadık.Her zaman halkımız ve sağlık emekçilerden aldığımız haklı, meşru
ve  fiili güçle  onurlu mücadelemize devam ettik.Asla boyun eğmedik.

Değerli
arkadaşlar geçen hafta 21 Aralıkta” hastaneler ticarethane, çalışanlar
sözleşmeli köle ve hastalar müşteri olmasın. Her türlü katkı ve katılım payları
ve ilave ücretlerin iptal edilmesi” için yaptığımız coşkulu ve başarılı grevden
dolayı hastaneye gelmeyip yada hastaneye gelipte muayene olmayıp bizim
yanımızda yer alan greve destek veren tüm halkımıza ve sağlık emekçilerine
buradan teşekkür etmek istiyoruz.

Evet
geçen hafta grev gününde idarecilerin poliklinikler önünde neden greve gittiğimizi
halkımıza bildiri broşür veren üyelerimize yönelik baskıcı tehditkar tavırlarını
 kınıyoruz.Özellikle müdür yardımcısı
aynı zamanda G.antep SAĞLIK-SEN Şubesi yönetim kurulu üyesi İbrahim Gözüyukarı’nın
herkesin gözü önünde bir emekçi  kadın
üyemize küfür içeren hakaretini kabul etmemiz mümkün değildir.Aslında bu
hakaret tüm kamu emekçilerine ve halkımıza yapılan bir hakaret olarak algılıyoruz.Bu
hakaret aynı zamanda her gün neredeyse evde, işte ,sokakta kadınlara yönelik
taciz,tecavüz,işkence ve  ölümlerine
neden olan sistemin erkek egemen zihniyetinin uzantısı olarak görüyoruz.Bu
çirkin hakareti yapan idareci hakkında İlimizin Valisi,Sağlık müdürlüğü ve Hastane
başhekimi derhal soruşturma açmalı ve de görevden almalıdır.Görevden alınana
kadar mücadelemiz devam edecektir.

  Grev ertesi müdür yardımcısı İbrahim Gözüyukarı
tarafından hakarete uğrayan arkadaşlarımızla ilgili İslahiye devlet hastanesine
geçici görevlendirme yazıları çıkması üzerine önce sağlık müdürü Yemli ha Aksoy’la
görüşmeye gittik. Ancak bizimle görüşmek istemediğini ifade etmesi üzerine sağlıktan
sorumlu Vali yardımcısıyla görüşmemiz sonucunda bu arkadaşlarımızla ilgili
yapılan geçici görevlendirmenin sürgün , keyfi ve hukuksuz olduğunu izah
ettikten sonra bu geçici görevlendirme iptal edilmiş oldu. 

  AKP hükümetiyle beraber   hastanelere sağlık müdürlüklerine atamalar liyakate
göre değil de sadakate göre yapılmıştır.O nedenle birçok birimde idarecilerin
bir kısmı tüm çalışanlara eşit mesafede durması gerekirken durmamış adeta
yandaş sendikanın bürosu gibi çalışmıştır.Her yerde idarecilerin bir kısmı
yandaş sendikanın ya yöneticisi yada temsilcisi olduğundan idarecilik yerine
adeta çalışanlar üzerinde baskılar kurarak kendi sendikalarına üye yapma
yönünde baskıları olmuştur.Ama her ne olursa olsun  ne konfederasyonumuz KESK nede sendikamız SES
bu baskılara asla boyun eğmemiştir.eğmeyecekte .Çünkü halkımızın ücretsiz
sağlık hizmetini insanca yaşam mücadelesini savunan bizler çocuklarımıza onurlu
bir gelecek bırakacağız.  Ya onlar…. 27
Aralık 2011                                 

 

 SES GAZİANTEP ŞUBE YÖNETİM KURULU

ADINA

ŞUBE BAŞKANI BEHÇET EŞKİLİ


                                      İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]