KURTALAN KAYMAKAMLIĞI’NA SES’LENDİK SUSMADIK SUSMAYACAĞIZ.

Facebook
Twitter
WhatsApp

Siirt
Kurtalan Kaymakamı sendikamız Siirt Şube Denetleme Kurulu Başkanımız ve iki
üyemizi makamına çağırarak “
düşüncelerinize dikkat edin katıldığınız eylem ve etkinliklere
dikkat edin, yakarım sizi, gözlerinizi oyarım’’ gibi sözlerle arkadaşlarımızı
tehdit etmiştir. 

Kurtalan Devlet Hastanesi önünde Genel Başkanımız Çetin Erdolu,
Batman Şube Başkanımız Esat Altunışık, Siirt Tabip Odası Başkanı Ekrem Bilek ve
Siirt Şube yöneticileri ve üyelerimizin katılımı ile basın açıklaması yapılmış,
olayın takipçisi olunacağı ve Kaymakam Abdulhalim Can hakkında suç duyurusunda
bulunulacağı ifade edilmiştir. 

Basın
açıklamasının ardından olay ile ilgili Siirt Valisi ile görüşülmüştür.

 

 

BASINA VE KAMUOYUNA

 

AKP, kendisi gibi düşünmeyen, politikalarına uygun hareket etmeyen,
muhalif olan herkesi hedef alıyor, düşman görüyor ve bunu her gün emekçilere
yapılan baskı, tehdit ve gözaltılarla gözler önüne seriyor. Başta sendikamız
olmak üzere KESK ve KESK’e bağlı sendikaların emek ve demokrasi mücadelesi yok
edilmek isteniyor. Buda yetmezmiş gibi il ve ilçelerdeki idari kurum amirleri
bulundukları konumu kullanarak emekçilere tehdit ve tacizlerle yıldırma
politikalarını hayata geçirmiş durumda. En son 5 Aralık Pazartesi günü
ilçemizde kaymakamlık görevini yürüten Abdulhalim CAN tarafından hastanemizde
çalışan üç sağlık emekçisi üyemiz kaymakamlık makamına çağrılarak‘’ düşüncelerinize
dikkat edin katıldığınız eylem ve etkinliklere dikkat edin (ki bunlar
sendikamızın aldığı eylem ve etkinlik kararlarıdır) ve arkadaşlarımızın söz
söylemesine bile izin verilmeden ‘’yakarım sizi, gözlerinizi oyarım’’ gibi
tehditlerle yasaları ve hukuku hiçe sayarak adeta bir savcı bir yargıç edasıyla
arkadaşlarımız sorgulanmak istenmiştir.

Sayın kaymakam; neyi görmemizden korkuyorsunuz ki gözlerimizi
çıkarmakla tehdit ediyorsunuz. Bizim örgütlü gücümüz ve mücadelemiz sizi
rahatsız ediyor olabilir ama bu size tehditler savurma hakkını vermez. Biz bu
tehditleri bu sendikayı kurarken de çok duyduk ‘’ o gün memurun sendikası
olmaz’’ diyenlere inat binlerce üyeye sahip örgütlü bir güç haline geldik. Bu
uğurda arkadaşlarımız sürgünlere yollandı, ceza evlerine hapsedildi ve
katledildi. Ama biz düşünmekten ve üretmekten vazgeçmedik vazgeçmeyeceğiz.

Çalışma barışını bozma çabasıyla arkadaşlarımızı bize karşı
ajanlaştırabilirsiniz ama bizi ve sendikamızı asla yıldıramayacaksınız. Bu
günden sonra, başta yöneticilerimiz olmak üzere herhangi bir üyemizin başına
gelebilecek en ufak olumsuzluktan siz sorumlusunuz. Bu işin takipçisi
olacağız,  bundan önce olduğu gibi bundan
sonrada oymak istediğiniz gözlerimiz üzerinizde olacak.

Çünkü SES
emek ve demokrasi mücadelesidir, kararlı ve ilkeli duruştur. Bu duruşu
nedeniyle kurulduğu günden bu yana emek düşmanı her iktidarın hedefi olmuştur.

Çünkü SES
ücret sendikacılığı yapmaz.

Çünkü SES
devletten ve sermayeden bağımsız, emekçilerin hak ve çıkarlarını savunur.

Çünkü SES
Ülkenin temel sorunlarına ilişkin sözünü hiç kimseden çekinmeden doğrudan ifade
eder.

Çünkü SES,
özgürlük ve demokrasi mücadelesi ile üyelerinin çıkarlarını savunma görevlerini
birbirinden ayırmaz.

Çünkü SES,
toplumsal-siyasal sorunların çözümünde barışı savunur. SES ırkçı, milliyetçi
yaklaşımları reddeder; toplumun etnik kimlik, kültür ve inanç farkı
gözetmeksizin bir arada yaşama iradesini savunur.

İşte SES’e yönelik rahatsızlığın kaynağı, tam da bu
ilkelerimizdir. Bu nedenle, sürgünlere, soruşturmalara, yargılamalara, faili
meçhullere, gözaltılara, tutuklamalara ve tehditlere maruz kaldık, kalıyoruz

Ancak “hak verilmez
alınır ” şiarını ilke edinen, baskılara mücadeleyi daha da yükselterek
cevap veren bir gelenekten gelen sendikamız yılmayacaktır. Haklı ve meşru
mücadele çizgisinden taviz vermeyecek, geri adım atmayacaktır. Arkadaşlarımıza
her koşulda sahip çıktık, çıkmaya devam edeceğiz. SES’li olmak bir onurdur,
onuru çiğnetmeyeceğiz.  Susmadık, Susmayacağız!

Yaşasın SES, Yaşasın Örgütlü
Mücadelemiz


İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]