Bu güne kadar sendikamız ve konfederasyonumuz mücadelesini fiili ve meşru temelde yürütmüştür. Haklar yasalardan önce gelir anlayışını şiyar edinmiştir. Bu şiyarla anayasada ve yasalarda sendika kurma hakkı olmamasına rağmen ödediğimiz tüm bedellere rağmen kararlı mücadele geleneğimiz sayesinde sendika kurma hakkı yasal ve anayasal hale geldi.

Bizim açtığımız bu yoldan birçok kesim yararlanarak farklı sendikalar kurulmaya başlandı.  Bu ülkede kamu emekçileri hareketi içinde ilk GREV örgütleyen örgütlerin başında SES ve KESK gelmektedir. Her GREV ya da eylemlerimiz öncesi siyasiler, yetkililer tehditlerde bulunarak gücümüzü bölmeye çalıştı. Çoğu zaman disiplin soruşturmaları neticesinde cezalar da verildi. Fakat bu güne kadar verilen tüm cezalar ulusal ve uluslar arası yargıdan geri dönmüştür. Yine biz şunu çok iyi biliyoruz ki birlik olunduğunda güç olunur. Güç olunduğunda kimse soruşturma açmaya dahi yeltenemez. 25 Kasım, 19-20 Nisan  GREVLERİ bunun örneğidir. 3 gün üst üste yapılan ve kazanımla sonuçlanan 9 Eylül Ünv. Hastanesi sağlık emekçilerinin GREV’i en güzel örnektir.

Toplu Sözleşme ve Grev Hakkı, iç hukuk ve uluslar arası hukukta evrensel hukuk ilkeleri ve Anayasal ilkeler gereği güvenceye bağlanmışsa bunda Konfederasyonumuz KESK ve KESK’e bağlı sendikaların payı büyüktür.

SON OLARAK 19-20 NİSAN 2011 GREVİ İLE İLGİLİ AĞRI ŞUBE YÖNETİCİ VE ÜYELERİMİZHAKKINDA VALİLİĞİN ALMIŞ OLDUĞU İDARİ VE ADLİ SORUŞTURMA AÇILMASINA DAİR KARARI ERZURUM İDARE MAHKEMESİNCE İPTAL EDİLMİŞTİR. BİR KEZ DAHA GREV HAKKIMIZIN MEŞRU OLDUĞU KADAR YASALLIĞI DA MAHKEME KARARI İLE NETLEŞMİŞTİR.

SON MAHKEME KARARI VE ÖNCEKİ BAZI KARARLAR VE AÇIKLAMARIMIZ AŞAĞIDADIR. 

19-20 NİSAN GREVİ AĞRI İLE İLGİLİ MAHKEME KARARI >>>

GREV YASAL VE MEŞRU HAKKIMIZDIR >>>

BASIN AÇIKLAMASI >>>

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]