Kamu Hizmetleri Enternasyonali
(PSI) ve  270’den fazla sendikayı temsil
eden Avrupa Kamu Hizmetleri Sendikaları Federasyonu(EPSU) ile birlikte 650
üyemiz,

Türkiye’de  kamu sektöründe
insanca iş için verdikleri mücadelede SES üyeleri ile tam bir dayanışma
içerisindedir.

Esnek, güvencesiz
çalışma düzenlemelerinin sadece üyelerimizin çalışma koşulları ve yaşam
standartları üzerinde değil, 
gerçekleştirdikleri hizmetin kalitesi ve nihayetinde bu hizmeti alan
insanlar üzerinde de kötü etkisi olduğunu çok iyi biliyoruz.

Tüm Türkiye
vatandaşları için kaliteli sağlık ve sosyal hizmetlere yaygın erişimin
sağlanması yönündeki hedefinizi tam olarak destekliyoruz.

Gözaltı ve
tutuklamalar da dahil olmak üzere, 
sendikacılara yönelik tüm sindirme ve taciz eylemlerini kınama
noktasında sizin yanınızda bulunuyoruz.

Grev’de başarılı
olmanızı diliyor, 21 Aralık’ta yanınızda olduğumuzu belirtmek istiyoruz.

Dayanışma içinde,

 

Peter WALDORFF Carola FISHBACH-PYTTEL                                                   

PSI Genel Sekreteri

 

Carola
FISHBACH-PYTTEL

EPSU Genel Sekreteri

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]