· Hastanemizin Sağlık Bakanlığı’na devredilmesine hayır
demek için,

· Emeklilik
ikramiyelerimizin gaspına izin vermemek için,

· Performans ve
ek ödemenin maaşa eklenmesi, temel maaşın artırılması ve emekliliğe yansıması
için,

· Kamu Hastane
Birlikleri Yasa Tasarısı geri çekilmesi için

· Elektriğe
doğalgaza değil maaşlara zam yapılması için,

· Kamuda iş güvenceli ücret güvenceli tam gün
çalışmaya evet, sözleşmeli çalışmaya hayır demek için!

22 kasım 2011 tarihinde GREVdeydik.
 

22 Kasım 2011 günü İstanbul’da Cerrahpaşa Tıp, Çapa Tıp ve Haseki
Hastanesi’ndeki İ.Ü.Kardiyoloji Enstitüsünde
Tüm Sağlık Çalışanları Acil
Sağlık Hizmeti dışında hizmet vermedi. Sağlıkta
Dönüşüm Programı’nın
son halkası, Sağlık
Bakanlığı’nın Teşkilat Kanunu’nu değiştiren Kanun Hükmünde Kararname
ve tüm
programa karşı yapılan bir günlük uyarı grevi İ.Ü Öğretim Üyeleri İnisiyatifi, Asistan ve Tıp Öğrencileri
Koordinasyonu, SES İstanbul Aksaray Şubesi ve İstanbul Tabip Odası
’nca
organize edildi. Yaklaşık 5000 kişi ile Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nden Çapa Tıp
Fakültesine doğru yürüyüşe geçen sağlık çalışanları, Çapa Tıp Fakültesi’nden
yürüyüşe geçen 3-4 bin kişilik sağlık çalışanları ile Fındıkzade’de buluşarak
Çapa Tıp Fakültesine yürüdü. Çapa Tıp Fakültesi’ndeki GREV çadırı’nın yanında yapılan konuşmalardan sonra İlkay AKKAYA ve Grup YORUM’un müziği eşliğinde halaylar çekildi. Ortak Basın
açıklaması Prof.Dr.Raşit Tükel tarafından okundu. TTB ikinci başkanı Prof.Dr.Özdemir Aktan, SES Genel Başkanı Çetin
ERDOLU da  konuşma yaptı. İstanbul Tabip
Odası, Asistan Hekimler, Tıp Öğrencileri ve Taşeron Sağlık İşçileri
adına
birer konuşmanın yapıldığı eylemde Genel Başkanımız: Bu sürecin gece yarısı yapılan bir KHK operasyonu olmadığını, sürecin
30 yıllık bir zamanı kapsadığını belirtti. Sağlıkta Dönüşüm Programı’yla
Sağlığın Hak olmaktan çıkarıldığını, parası olanın, parası kadar bir sağlık
hizmetine ulaşabildiğini, Sağlık Emekçileri’nin ise yüz yılı aşkın sürede,
mücadeleyle elde ettikleri haklarının bir bir elinden alındığını ve iş güvencesi,
ücret güvencesi, ile gelecek güvencelerinin ellerinden alındığını söyledi.
Artık tek tek  mücadelesi verilecek hak
bırakılmadığını ifade eden Genel Başkanımız,  bundan sonra verilecek mücadelenin, Sağlığın
Hak olmasını yeniden sağlama, ücretsiz kamu sağlık hizmeti ve kadrolu-güvenceli
çalışma mücadelesi olması gerektiğini, bu mücadelenin de bütünlüklü bir mücadele,
sağlık alanında çalışan  emekçileri,
hatta bunu da aşarak, tüm emekçileri kapsaması gerektiğini, birleşik bir emek
mücadelesi örgütlenmesinin şart olduğunu ve son olarak bu mücadeleye halkın da
katılarak toplumsallaştırılması gerektiğini belirtti. Mücadelenin güçlüklerine
rağmen başarılacağını ve bunu sürdürmeye kararlı olduklarını ifade etti.


İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]