TÜRKİYE (BÜYÜK) SAĞLIKÇILAR MECLİSİ OYBİRLİĞİYLE KARAR VERDİ: KHK YOK HÜKMÜNDEDİR!

Facebook
Twitter
WhatsApp

Devrimci Sağlık İş, Petrol
iş, Türk Diş Hekimleri Birliği, Türk Ebeler Derneği, Türk Eczacıları Birliği,
Türk Hemşireler Derneği, Türk Medikal Radyoteknoloji Derneği, Türk Tabipleri
Birliği, Türkiye Diyetisyenler Derneği ve Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri
Sendikası tarafından düzenlenen Sağlık Çalışanlarının Sağlığı 3. Ulusal
Kongresi, 18-19-20 Kasım 2011 tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirildi.

Kongre
kapsamında gerçekleştirilen Türkiye (Büyük) Sağlıkçılar Meclisi toplantısında,
663 sayılı KHK oylandı. Türkiye Büyük Sağlıkçılar Meclisi, oybirliğiyle KHK’nin
yok hükmünde olduğuna karar verdi. 21 Kasım 2011

21.11.2011

Basın Duyurusu

Türkiye (Büyük) Sağlıkçılar Meclisi Oybirliğiyle Kararını
Verdi:

SAĞLIK BAKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARININ TEŞKİLAT VE
GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

YOK HÜKMÜNDEDİR!

Devrimci Sağlık İş,
Petrol iş, Türk Diş Hekimleri Birliği, Türk Ebeler Derneği, Türk Eczacıları
Birliği, Türk Hemşireler Derneği, Türk Medikal Radyoteknoloji Derneği, Türk
Tabipleri Birliği, Türkiye Diyetisyenler Derneği ve Sağlık Ve sosyal Hizmet
Emekçileri Sendikası

tarafından düzenlenen SAĞLIK ÇALIŞANLARININ SAĞLIĞI 3. ULUSAL KONGRESİ’nde
gerçekleştirilen Türkiye (Büyük) Sağlıkçılar Meclisi toplantısına farklı
sağlık meslek gruplarından yüz elliyi aşkın sağlık çalışanı katıldı.
Sağlıkçılar Meclisi toplantısı, 19 Kasım 2011 günü Ankara Üniversitesi Tıp
Fakültesi Morfoloji Binası Prof. Dr. Abdulkadir Noyan Toplantı Salonu’nda
yapıldı.

Toplantıda 2 Kasım 2011
gece yarısı yayınlanan 663 sayılı Sağlık Bakanlığı Ve Bağlı Kuruluşlarının
Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
(KHK) görüşüldü.

KHK hakkında lehte söz
hakkı isteyen hiç kimsenin olmadığı Türkiye (Büyük) Sağlıkçılar Meclisi
toplantısında söz alan çok sayıda konuşmacı;

 • Sağlıkta özelleştirmenin son adımı olan 663
  sayılı KHK’nın sağlık çalışanları tarafından hiçbir biçimde kabul
  edilemeyeceği,
 • Hangi meslek örgütü veya sendikaya üye olursa
  olsun bütün sağlık çalışanlarının mücadeleye dahil edilmesi,
 • Sağlık çalışanları ve toplumun 663 sayılı
  KHK’nın getirdiği kayıplar, sağlık alanında yol açacağı tahribat konusunda
  bilgilendirilmesi için yoğun bir çalışma yürütülmesi,
 • KHK’nın getirdikleri/götürdüklerinin toplumla
  paylaşılması için çok sayıda yazılı ve görsel materyal hazırlanması ve
  dağıtılması,
 • Bilgilendirme çalışmaları için hastane
  bahçelerinde çadırlar, meydanlarda standlar açılması,
 • Bütün sağlık çalışanlarını ve başta meslek
  örgütleri ve sendikalar olmak üzere bütün toplumu kapsayacak bir Birleşik
  Mücadele Programı
  nın oluşturulması,
 • İllerde ve işyerlerinde Sağlıkçılar
  Meclisleri’nin bir an önce kurulması,
 • Hasta hakları derneklerinin mücadele sürecine
  dahil edilmesi,
 • Yürütülecek çalışmaların bütün sağlık
  mesleklerinden öğrencileri de kapsaması,
 • KHK’ya karşı üretimden gelen gücün kullanılıp süresiz
  grev
  de dahil sonuna kadar mücadele edilmesi gerektiğini ifade
  ettiler.

Konuşmalardan sonra
oylamaya geçildi.

Yapılan oylamada, 663
sayılı Sağlık Bakanlığı Ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat Ve Görevleri Hakkında
Kanun Hükmünde Kararname oybirliğiyle reddedilerek sağlık çalışanları
için “YOK HÜKMÜNDE” olduğuna karar verildi.

Kamuoyuna duyururuz.

TÜRKİYE (BÜYÜK) SAĞLIKÇILAR MECLİSİ

 DİVAN HEYETİ

 
İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]