KAMU HASTANE BİRLİKLERİ  İLE İŞ GÜVENCEMİZE, HALKIN HASTANELERİNE VE
SAĞLIK HAKKINA GÖZ KOYDULAR. BUNA İZİN VERMEYECEĞİZ!

 

Türkiye’ de yaşayan herkesi
ilgilendiren sağlık hizmetinin sunumu ve sağlık hizmeti verecek personel ile
ilgili düzenlemede köklü değişiklikler içeren bir KHK hazırlanmıştır. AKP’ nin
ustalık dönemi marifetiyle bunun adı 
yangından mal kaçırmadır. Sağlık Bakanlığı’ nı hizmet sunumundan vazgeçiren,
taşra teşkilatını tasfiye eden, Sağlıkta Özelleştirmenin eksik kısmı olan
mülkiyet devrini tamamlayan ve çalışanları sözleşmeli yaparak iş güvencesini
ortadan kaldıran, 73 milyonun sağlık hakkını ilgilendiren  bu KHK de aynı yöntemle tüm toplumda gizlenerek
gündeme getirilmiştir.

“Sağlıkta Dönüşüm” Programının
Sağlığın PİYASALAŞTIRMASI ve “YIKIM” 
anlamına geldiğini hep ifade ettik, etmeye de devam ediyoruz. Bugüne
kadar sağlığın neredeyse her alanı özelleştirildi, mülkiyet devri dışında özelleştirme
tamamlandı. Önce Birinci Basamak Özelleştirildi. Aile Hekimliği getirilerek,
koruyucu sağlık hizmetleri kısmen 
ortadan kaldırıldı. Bu yetki yasasıyla da Hıfzıssıhha Enstitülerinin
aşı-serum çalışmaları özel işletmelere devredilerek geriye kalan koruyucu sağlık
hizmetleri yok edilerek Kolera, Verem, Tifo gibi bulaşıcı hastalıkların  artacağı endişesi içinde yaşamak durumunda
bırakılmaktayız. 

Bilindiği üzere Sağlıkta Dönüşüm
programının ilk  temel ayağı olan hizmet
sunumun tek elden  yapılması adına SSK Hastaneleri
Sağlık Bakanlığına devredildi. Tek elden hizmetler toplanarak temizlik, yemek,
görüntüleme, laboratuar, bilgi işlem ve arşivine kadar sağlık hizmetleri
de  dahil olmak üzere  taşeron eliyle yaptırılarak , özelleştirmeler
başlatılarak, Özel hastanelerin önü açıldı. Bugün itibarıyla özel sağlık
kuruluşlarının payı % 30’
a çıkarıldı. Kadrolu çalışanların yerine taşeronlar alınarak sağlık alanında
güvencesiz 120.000 üzerinde personel çalıştırılmaktadır. SSGSS ile Emeklilik
yaşı artırıldı emeklilik ücretleri 50 düşürüldü.. Kıdem tazminatlarını fona devretmek
isteyenler ilerde emeklilik ikramiyelerinde de aynı yola başvuracaklardır.

Tüm sağlık kurumlarında çalışanlar
performansa dayalı ücretlendirme ile kölece çalıştırılmaktadır. Ek ödemeler
hastane bütçesinden karşılanmakta, hiçbir ücret emekliliğe aktarılmamaktadır.
4B ve 4B statüsünden kadrolu statüye geçirilen sağlık emekçileri maaşlarını da
buradan almaktadır. 

Şu an biz bunların düzeltilmesini
beklerken, Kamu özel ortaklığı ve Kamu Hastane Birlikleri ile 25-49 yıllığına
her türlü işletme hakkını veren entegre sağlık Tesisleri kurdurulmaya
başlanmıştır.

Kamu Hastane Birlikleri ile
Hastaneler A,B,C,D,E sınıflarına ayrılacaktır. Birliklerin başına getirilecek
olan Genel Sekreter, bu hastanelerin devri, kiraya verimi, birleştirme vesaire
gibi yetkilerle donatılmış olacaktır. Tüm hastaneler, sağlık personelleri ile
sözleşmeli çalışmaya zorlanacaktır. Yabancı doktor, yabancı hemşire
çalıştırılabilecektir. Bu sistemde asıl amaç tamamı ile ucuz emek, ucuz iş gücü
oluşturmaktır.

    
KHK ile getirilmek istenen Kamu Hastane Birlikleri  Düzenlemesiyle ;

-Halktan Toplanan vergilerle yapılan
hastaneleri sermayeye veren,

-Düşük ücretle, güvencesiz, belirsiz
mesaiyle çalışmayı dayatan,

-Paran kadar sağlık anlayışını
yerleştirecek olan,

-Sağlık Emekçilerini işsizliğe ve
birbiriyle rekabete zorlayan,

-Sağlık Hakkını ortadan kaldırıp,
sağlık piyasasını besleyecek olan

 SAĞLIKTAKİ BU YIKIM POLİTİKALARINA KARŞI;

 

– HERKESE SAĞLIK GÜVENCELİ İŞ İÇİN,

– GREVLİ-TOPLU SÖZLEŞMELİ HAKLARIMIZ
İÇİN,

 
İNSANCA YAŞAM İÇİN ,

– EŞİT, ÖZGÜR, DEMOKRATİK BİR TÜRKİYE
İÇİN,

– TÜM BU TALEPLERİMİZİ HEP BİRLİKTE
HAYKIRMAK İÇİN  8 EKİMDE  ANKARA’ DA BULUŞUYORUZ!!! 04.10.2011

 

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]