ADANA: KAMU HASTANE BİRLİKLERİ, SAĞLIK KAMPÜSLERİ MODELİ İLE İŞ GÜVENCEMİZE, HALKIN HASTANELERİNE VE SAĞLIK HAKKINA GÖZ KOYDULAR. BUNA İZİN VERMEYECEĞİZ!

Facebook
Twitter
WhatsApp

Türkiye’ de yaşayan herkesi
ilgilendiren sağlık hizmetinin sunumu ve sağlık hizmeti verecek personel ile
ilgili düzenlemede köklü değişiklikler içeren bir KHK hazırlanmıştır. AKP’ nin
ustalık dönemi marifeti yangından mal kaçırmadır. Sağlık Bakanlığı’ nın
yapısını değiştiren, taşra teşkilatını tavsiye eden, Sağlıkta Özelleştirmenin
eksik olan mülkiyet devrini tamamlayan ve çalışanları sözleşmeli yaparak iş
güvencesini ortadan kaldıran bu KHK de aynı yöntemle gündeme getirilmiştir.

Sağlıkta Dönüşüm Programının Sağlıkta
ÖZELLEŞTİRME anlamına geldiğini hep ifade ettik, etmeye de devam ediyoruz.
Bugüne kadar sağlığın neredeyse her alanı özelleştirildi, mülkiyet devri
dışında tamamlandı.

Önce Birinci Basamak Özelleştirildi.
Aile Hekimliği getirilerek, koruyucu sağlık hizmeti ortadan kaldırıldı. Bu
sistemde dileriz kolera, verem, tifo gibi bulaşıcı hastalıklar artmaz.  

SSK Hastaneleri saklık bakanlığına
devredildi. Tek elden hizmetler toplanarak özelleştirmeler, taşeronlaşma
başlatılarak temizlik, yemek, görüntüleme, laboratuar, bilgi işlem ve arşivine
kadar taşeron eliyle yapılıyor. Özel hastanelerin önü açıldı. Bugün özel sağlık
kuruluşlarının payı % 30’
a çıkarıldı. Kadrolu çalışanların yerine taşeronlar alınarak sağlık alanında
güvencesiz 120.000 üzerinde çalıştırılmaktadır. Emeklilik yaşı artırıldı. Bugün
kıdem tazminatlarını fona devretmek isteyenler ilerde emeklilik ikramiyelerinde
de aynı yola başvuracaklardır. Vatandaşların katkı payı arttırıldı. Yılbaşından
itibaren genel sigorta yürürlüğe girecek, sağlık pirimi ödenecek.

Tüm sağlık kurumlarında çalışanlar performansa
dayalı ücretlendirme ile kölece çalıştırılmaktadır. Ek ödemeler hastane
bütçesinden karşılanmakta, hiçbir ücret emekliliğe aktarılmamaktadır. 4B ve 4B
statüsünden kadrolu statüye geçirilen sağlık emekçileri maaşlarını da buradan
almaktadır. Bu döner sermayelerin havuzu tek olup yetmemektedir.

Şu an biz bunların düzeltilmesini
beklerken neredeyse tüm özelleştirilen sağlık hizmetinde özelleştirilmeyen  kısım mülkiyet devridir. Kamu özel ortaklığı
ve Kamu Hastane Birlikleri ile 25-49 yıllığına her türlü işletme hakkını veren
entegre sağlık Tesisleri kurdurulmaya başlanmıştır.

Kamu Hastane Birlikleri ile
Hastaneler A,B,C,D,E sınıflarına ayrılacaktır. Birliklerin başına getirilecek
olan Genel Sekreter, bu hastanelerin devri, kiraya verimi, birleştirme vesaire
gibi yetkilerle donatılmış olacaktır. Tüm hastaneler, sağlık personelleri ile
sözleşmeli çalışmaya zorlanacaktır. Yabancı doktor, yabancı hemşire
çalıştırılabilecektir. Bu sistemde asıl amaç tamamı ile ucuz emek, ucuz iş gücü
oluşturmaktır. Hıfzıssıhha Enstitülerinin aşı-serum çalışmaları özel
işletmelere devredilecektir.

Sağlıktaki bu yıkım politikalarına
karşı ;

Halktan Toplanan vergilerle yapılan
hastaneleri sermayeye veren,

Düşük ücretle, güvencesiz, belirsiz
mesaiyle çalışmayı dayatan,

Paran kadar sağlık anlayışını
yerleştirecek olan,

Sağlık Emekçilerini işsizliğe ve
birbiriyle rekabete zorlayan,

Sağlık Hakkını ortadan kaldırıp,
sağlık piyasasını besleyecek olan

Kamu Hastane Birlikleri – Sağlık
Kentleri Düzenlemelerine karşı ;

TÜM TEMEL HAKLARIMIZ İÇİN

İNSANCA YAŞAMI SAVUNUYOR,

EŞİT, ÖZGÜR, DEMOKRATİK BİR TÜRKİYE
İSTİYORUZ.

BU TALEPLERİ SAVUNMAK İÇİN 8 EKİMDE
HEP BİRLİKTE ANKARA’ YA

ADANA TABİP
ODASI                                                
SES ADANA ŞUBESİ


                                                                                              

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]