Performansa geçilmesinden bu yana aylardır döner
sermaye ücretlerinde yaşanan belirsizliklere karşı duran sağlık emekçileri Tıp
Fakültesi Dekanlığına yürüdüler.

 Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Mermer
Salon önünde başlayan yürüyüş Tıp Fakültesi Dekanlığı önünde sona erdi.

 Burada Basın açıklaması yapan SES Şube Başkanı
Dr.Birtürk ÖZKAVAK eşitsizlikleri, adaletsizlikleri, düşük ücret uygulamasını
ve performansı kabul etmeyeceklerini dile getirdi.

 Birtürk ÖZKAVAK tüm sağlık emekçilerini, sendikaları
ortak mücadeleye  ve 8 Ekimde Ankara’da yapılacak olan mitinge davet etti.


İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]