Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumunun
devredilmesini de içeren Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının kuruluşuna
dair 633 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin iptali için Anayasa Mahkemesine
başvurulması gerekmekte idi.

Bu nedenle sendikamız Ana Muhalefet Partisi Grup
Başkan Vekili Emine Ülker Tarhan’a ayrıntılı bir dosya sunmuştur. Bu çalışmalar
neticesinde Ana Muhalefet Partisi 4 Ağustos 2011 tarihinde Anayasa Mahkemesine
iptal için başvuru yapmıştır.

CHP’NİN ANAYASA MAHKEMESİNE
BAŞVURU DİLEKÇESİ>>>


 

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]