Adana Çukurova
Üniversitesi Balcalı Hastanesinde; taşeron çalışma sistemine karşı kadrolu iş
güvenceli gelecek için mücadele eden sağlık çalışanları sabah saatlerinde ihale
odasının kapısında çevik kuvvet ve hastane özel güvenlik personeli tarafından
saldırıya uğradı.  

Oysa bu hastane ile ilgili Yargı;  yapılan ihalelerin muvazaalı olduğu kararını
vermiş, Çalışma Bakanlığı müfettişlerince yapılan incelemede de 10 yıldan
beridir taşeron sağlık işçilerinin hastanenin asli personeli olduğu kararına
varılmıştı. Bu nedenle çalışan taşeron işçilerin rektörlüğe tescil işlemlerine
karar verilmişti. Bu karara rağmen 22 ağustos 2011 günü Balcalı Hastanesi’nde
usulsüz bir ihale yapılmak istendi.

 

Yargı ve çalışma bakanlığı kararlarının uygulanmasını
istemek ve yapılmak istenen taşeron işçi ihalesi ile haklarının gasp edilmesine
engel olmak isteyen Devrimci Sağlık İş Sendikasına üye işçiler; 19.08.2011 Cuma
öğleden sonra başlattıkları oturma eylemi bu sabah polis ve özel güvenlik
tarafından saldırıya uğradı.

 

Yasal hakları için eylemde olan işçilere yapılan
müdahale sonucunda onlarca işçi darp edilerek yaralanmış, 25 işçi de gözaltına
alınmıştır. Yargı ve çalışma Bakanlığı kararlarını uygulamayarak suç işleyen
hastane yetkilileri bu saldırıyla suç işlemeye ve pervasızlıklarına devam
etmişlerdir. Bu saldırıyı şiddetle kınadığımızı belirtmek istiyoruz.

 

Üniversite yetkililerini uyarıyoruz.

Acilen yargı ve bakanlık kararlarına uymanızı
beklemekteyiz. Balcalı Hastanesi’ndeki sağlık emekçilerinin kazanılmış haklarını
vermeli, bir an önce güvenceli bir çalışma sistemine geçmelerini sağlamalısınız.
İş barışını tehdit eden antidemokratik tutumunuzdan bir an önce
vazgeçmelisiniz.

 

Rektörlük ve hastane yönetiminin hukuk ve
insanlık dışı kölece çalışma düzeni olan taşeron çalıştırma sistemini ısrarla
uygulama çabalarının bir izahı yoktur.

 

SES olarak; sağlık emekçilerinin yürüttüğü bu
haklı mücadelenin sonuna kadar yanında olacağız. Gözaltına alınan sağlık
işçileri bırakılıncaya ve güvenceli çalışma koşulları sağlanıncaya kadar birleşik
mücadeleyi büyüterek sürdüreceğiz. Polisin ve idarenin sağlık emekçilerine
yönelik şiddetiyle ilgili gerekli demokratik ve hukuksal tepkilerimizi dile
getirmekten asla geri adım atmayacağız. 22.08.2011

                  
                                                      

MERKEZ YÖNETİM KURULU 

 

 

 

 

 

 

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]