Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde haklarının
gasp edildiği iş sözleşmesini imzalamadığı için isten atılan ve 26 gündür
direnişte olan taşeron sağlık işçisi Güllü Hanoğlu

Genel Sekreterimiz M. Sıddık
AKIN ve İstanbul Şubelerimizce ziyaret edildi.

Bağlı çalıştığı taşeron firmanın
haklarından vazgeçmesini dayatan iş sözleşmesini imzalamaması nedeniyle işten
atılması sonrası tek başına, çalıştığı Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi
önünde 26 gündür direnişte olan taşeron sağlık emekçisi Güllü Hanoğlu’na Genel
Sekreterimiz Mehmet Sıddık Akın, beraberindeki Aksaray, Bakırköy, Şişli ve
Anadolu şube yöneticileri ile birlikte destek ziyaretinde bulundu.

Ziyarette yaptığı konuşmada AKP
hükümetiyle birlikte güvencesiz çalışmanın büyük oranda arttığına dikkat çeken Genel
Sekreterimiz, gelinen noktada kamuda yüzde 50’ye yakın bir kesimin güvencesiz
çalıştığını belirtti. AKP sermaye yandaşlığıyla birlikte kendi hegemonyasını
biraz daha oluşturmaya başlıyor. Güvencesizlik Türkiye halklarının çocuklarının
geleceğini ipotek altına alıyor. Çıkardıkları yasalar bunun göstergesidir ve
çözüm için birleşik mücadele şarttır ve güvencesizliğe karşı bütün toplumsal
kesimlerle birlikte kesintisiz bir mücadele vermeye devam edeceklerini söyledi.
27 Şubat Diyarbakır mitingi, 13 Mart Ankara mitingi, 19–20 Nisan grevleri
mücadelenin nasıl olması gerektiğini açığa çıkarmıştır.


İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]