Çanakkale şubemiz Çanakkale Ağız ve Diş
Sağlığı Hastanesine personel atamaları ile ilgili şubemizin basın açıklaması
gerçekleştirmiştir.

 Basına ve Kamuoyuna

Kepez beldesi sınırları içerisinde hizmete girecek
olan Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’nde görev yapacak personel ile ilgili
atamalarda hizmet puanının esas alınarak, sağlık alanında verilen emeğe saygı
gösterileceğini umduklarını belirten SES Çanakkale Şubesi Başkanı Eftal
Yıldırım; “İlimizde daha önce Devlet Hastanesi bünyesinde hizmet veren Ağız ve
Diş Sağlığı Birimi, “Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi” olarak Kepez’deki
hizmet binasına taşınacaktır. Yeni bir idari yapılanmayla oluşturulacak bu
Merkez’in personel gereksinimi, ilgili prosedür gereğince İl Sağlık
Müdürlüğü’nün tasarrufuyla karşılanacaktır. Bu bağlamda kadrolara atanmak için
yapılacak başvurular, İl Sağlık Müdürlüğü tarafından değerlendirilip, karara
bağlanacaktır. Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası Çanakkale Şube
Yönetim Kurulu olarak, sağlık hizmetinin en temelinde bir ‘ekip hizmeti’
anlayışıyla sağlanabileceğini kabul ederek, bu alanda verimli bir kadro
çalışmasının yapılmasını bekliyoruz. İlgili Merkez’e yapılacak atama ve
nakillerde eşitlik ilkesi temelinde, öncelikle gönüllü olan sağlık personelinin
başvurularının dikkate alınacağını ve ‘hizmet puanı’ esas alınarak, sağlık
alanında verilen emeğe saygı gösterileceğini umuyoruz” dedi.

SES, taleplerini açıkladı
Sendika
olarak Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’ne yapılacak başvuruların ve kişisel hizmet
puanlarının elektronik ortamda izlenebilmesi için ilgili verilerin, İl Sağlık
Müdürlüğü’nün web sitesine aktarılmasını talep ettiklerini kaydeden SES
Çanakkale Şubesi Başkanı Eftal Yıldırım; “Bununla beraber İl Sağlık Müdürlüğü
tarafından yönetilecek sürecin, ilgili tüm sağlık emekçilerinin şeffaf olarak
izleyebilecekleri bir içerikte düzenlenmesini istiyoruz. Sendikamızın başta
eşitlik ilkesi olmak üzere emek ve hak temelinde yıllardır gösterdiği çabalar
ve vermiş olduğu mücadele ışığında, bu taleplerimizin dikkate alınacağını
umuyoruz. Sürecin sonucunda herhangi bir eşitsiz davranışın ve şaibenin ortaya
çıkmasını istemediğimizi şimdiden ilgili otoritelerin ve kamuoyunun bilgisine
sunuyoruz. Bundan önce olduğu gibi bu süreçte de başta üyelerimiz olmak üzere
tüm sağlık emekçilerinin haklarının ve emeklerinin, hukuksal ve sendikal
mücadele zemininde takipçisi olacağımıza ilişkin kararlılığımızı bir kez daha
vurguluyoruz” diye konuştu.

 

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]