MERSİN’DE AİLE HEKİMLİĞİNİN BİRİNCİ YILI DOLDU

Facebook
Twitter
WhatsApp

“Sağlık
Çalışanlarında Belirsizlik, Endişe ve Umutsuzluk Arttı”

 

Sayın
Basın Mensupları,

2005’de
Düzce’de başlayan PİLOT AİLE HEKİMLİĞİ SİSTEMİ, 2011’de ülkemizin tamamına
yayılmıştır. Mersin’de pilot uygulama 05.07.2011’de bir yılını doldurdu. Bir
yılda yöneticilerin söyleminin aksine, sağlık hizmetlerinde belirsizlik, endişe
ve umutsuzluk artmıştır.

Pilot
aile hekimliği uygulaması ile;

·  Toplum
Sağlığı Merkezlerinin nitelikli personel ihtiyacı karşılanamamıştır.

·  Aile
Hekimliğinin esası olan hasta sevk sistemi uygulamaya sokulamamıştır.

·  Sağlık
ocağında hekim, hemşire, ebe, sağlık memuru, laboratuar teknisyeni, tıbbi
sekreter, şoför ve hizmetliden oluşan ekip tarafından verilen sağlık
hizmetleri, sadece aile hekimi (AH) ve bir aile sağlığı elemanı (ASE)
tarafından verilmektedir. Ağır bir iş yükü altında çalışan AH ve ASE her an
sözleşmesinin fesh edilmesi endişesiyle çalışmaktadır.

·  AH’leri
bu işleri yapabilmek için taşeron şirketlerden eleman çalıştırmaya teşvik
edilmektedir.

·  Yaz
aylarında nüfusu artan yayla, yazlık ve mevsimlik işçilerin çalıştığı
bölgelerde aile hekimleri sağlık hizmet talebini karşılayamaz hale gelmiştir.

·  Güler
yüzlü hizmet söylemiyle başlayan aile hekimliği, yoğun iş yükü nedeniyle
yorgun, gergin ve hastasının yüzüne değil bilgisayar ekranına bakan hekimleri
yaratmıştır.

·  Aile
hekimlerinden sağlık hizmetlerinin yanı sıra satın alma, bina tamiri, sigorta
işlemleri, faturaların ödenmesi gibi işletmecilik işlerini de yapılması
beklenmektedir.

·  Kişilerin
bölge sınırı olmaksızın istediği aile hekimine kayıt yaptırması; saha
hizmetlerinin aksamasına ve hekimler arası ilişkinin bozulmasına neden
olmuştur. Ayrıca bu durum aynı aileye birden fazla aile hekiminin bakması gibi
trajikomik bir duruma da neden olabilmektedir.

·  Aile
hekimlerine masraflar karşılığı ödenen ve aile hekiminin maaşıymış gibi
algılanan ücretler zaman içinde azalmaktadır.

·  ASM’ler
ilaç firmaları, sigorta şirketleri, medikal malzeme firmaları, bilgisayar
firmaları ve mobilya mağazalarının pazarı haline gelmiştir.

·  Hasta
kayıtlarının elektronik ortamda Sağlık Bakanlığı’na gönderilmesi, bu kayıtlara
yasa dışı yollardan ulaşılma olasılığını artırmakta, bu olasılık hasta
güvenliğini riske atmaktadır.

·  Toplum
sağlığı merkezleri, acil servisler, 112’de çalışan hekimler, kurum hekimleri ve
aile hekimlerinin iş yükü ve gelir durumlarındaki dengesizlikler çalışma
barışını bozmuştur.

 

·  2011
yılında Mersin Tabip Odası tarafından yapılan bilimsel bir çalışmada, aile
hekimlerinin;

·        %88.7’sinin iş yükünün arttığı,

·        %77.4’dünün hobi ve dinlenmeye yeterli zaman
ayıramadığı,

·        %74.2’sinin çalışma koşulunun olumsuz yönde
etkilendiği,

·        %70.4’ünün psikolojik durumunun olumsuz
yönde değiştiği,

·        %61.8’inin aile ilişkilerinin olumsuz yönde
etkilendiği ve,

·        %36.6’sının şiddete maruz kalma riskinin
arttığı tespit edilmiştir.

 

 

Sayın
Basın Mensupları ve Sevgili Mersinliler,

Aile
hekimliği Sağlıkta dönüşüm sürecinin temel bir bileşeni olup, birinci basamak
sağlık hizmetlerini ticarileştirmeyi amaçlamaktadır. Ticarileşen sağlık
hizmetleri sağlık çalışanlarından daha çok halkın sağlığını olumsuz yönde
etkileyecektir. Bu süreç daha fazla zarar vermeden durdurulmalıdır. İyi
Hekimlik ve Nitelikli Sağlık Hizmeti için; finansmanı genel vergilerden
sağlanan, sevk sistemine dayalı, kamusal bir sağlık sisteminin kurulması
gerektiğini,

 

Kamuoyuna
saygıyla duyururuz.

 

Mersin
Tabip Odası

SES
Mersin ŞubesiİLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]