İNSAN HAKLARI TEMEL DEĞERLERİ VE MESLEK ETİĞİ KURALLARI YARGILANAMAZ…!

Facebook
Twitter
WhatsApp

            Adalet, İçişleri ve
Sağlık Bakanlıkları arasında imzalanan hasta ve tutuklu hakları gibi tıbbi
etiği de yok sayarak keyfi bir şekilde düzenlenen üçlü protokol bugüne kadar
yaşam hakkının kaldırılmasından sağlık hakkının engellenmesine kadar bir dizi
olumsuzluğa yol açan uygulamaların gerekçesi olmuştur.

           Mardin’in Midyat
İlçesinde hekimlik yapan ve “Hekimlerin tutuklu ve hükümlülerin muayenelerinde
hasta ve hekimin yalnız kalmasını önleyen” üçlü protokolün 61. Maddesi
nedeniyle hakkında dava açılan Doktor Sadık Çayan MULAMAHMUTOĞLU’nun ilk
duruşması 27 Temmuz 2011’de saat 09:30’da Midyat adliyesinde gerçekleşecektir.

            Bu konuda duyarlı olan
bütün basın, Sivil Toplum Örgütlerinin ve Halkın duruşma günü davaya katılmaya
gayret gösterelim. Bu hepimiz için tarihi bir görevdir.

 

İNSANLARIN
SAĞLIK HAKKI YARGILANAMAZ…!

Aynı gün, 13:00 – 15:00
saatleri arasında “İnsan Hakları İhlalleri ve İyi Hekimlik: Tutuklu Muayeneleri
ve Cezaevleri Örneği” başlıklı bir panel – forum yapılacak. Moderatörlüğünü Dr.
Halis YERLİKAYA ve Dr. Mehmet DEMİR’in birlikte yapacakları panelde Prof. Dr.
Gençay GÜRSOY “İnsan Hakları İhlalleri ve Hekimlik”, Dr. Metin BAKKALCI
“Cezaevleri ve Hekimlik”, Dr. Naki BULUT “Üçlü Protokole Karşı Hekimlik Tutumu”
ve Prof. Dr. Ümit BİÇER’de “Tutuklu Muayeneleri ve Hekimleri Sorumlulukları”
başlıklı sunumları gerçekleştirecekler.

 

 

KESK             
MARDİN TABİP ODASI             İHD     
      MEYA-DER

 

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]