Sosyal
güvencesi olmadığı için hastane borçlarını ödeyecek mali durumu bulunmayan
vatandaşların kamu hastanelerinde vefat etmesi halinde, hastane borçları tahsil
edilmeyecek.

Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanı Memet
Atasever yaptığı açıklamada, konu ile ilgili Bakanlar Kurulu Kararının 02
Temmuz 2011 tarihinde Resmi Gazete‘de yayımlanarak yürürlüğe girdiğini
anımsattı.

Söz konusu Bakanlar Kurulu Kararında,
“Üniversiteler dahil kamu hastanelerinde sağlık hizmeti almakta iken vefat eden
ve herhangi bir sebeple hizmet bedeli Sosyal Güvenlik Kurumunca karşılanmayan
veya herhangi bir sağlık güvencesinden yararlanmayanlardan, hizmet bedelini ödeme
yükümlüsü olduğu halde ödeme gücü bulunmadığı tespit edilen kişilerden hizmet
bedelleri tahsil edilmeyecek” şeklinde ifadeye yer verildiğini belirten
Atasever, uygulamanın 1 Ocak 2011 tarihinden itibaren geçerli olacağını
söyledi.

Atasever, hastanede vefat edenlerin daha önceki yıllara ait borçlarını affeden
düzenlemeyi yapan Sağlık Bakanlığı’nın bu düzenleme ile önemli bir sosyal
probleme kalıcı bir çözüm bulduğu değerlendirmesinde bulundu.

“ÖDEME GÜCÜNÜN BULUNUP BULUNMADIĞINI SOYBİS
TESPİT EDECEK”

Bakanlık Kamu hastanelerinde vefat eden
kişilerin ödeme gücünün bulunup bulunmadığının SOYBİS’e (Sosyal Yardımlaşma
Bilgi Bankası) göre tespit edileceğini vurgulayan Atasever, şunları kaydetti:

“Bilindiği gibi Sağlık Bakanlığı kısa bir süre önce yaptığı düzenleme ile
Sağlık Bakanlığına bağlı hastanelerde sağlık hizmeti alıp 31 Aralık 2010
tarihine kadar borçlarını ödeyemeyen vatandaşlara büyük kolaylık getiren
düzenlemeyi yapmıştı. İlgili düzenleme ile 250 TL ve altındaki Sağlık Bakanlığı
hastanelerine olan borçların tamamı affedilmiş, 250 TL üstündeki Sağlık
Bakanlığı hastanelerine olan borçların yarısının ödenmesi halinde yarısının
affedileceği belirtilmişti. Borç tutarının 500 TL ve altında olması halinde de
250 TL’nin üstünün ödenmesi halinde kalan tutarın tamamının affedileceği ifade
edilmişti. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığınca
Türkiye’ye gönderilen Kıbrıslı vatandaşlarının da Sağlık Bakanlığına bağlı
hastanelere olan borcunun tamamı affedilmişti.” A.A. 5 Temmuz 2011

 

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]