Çağdaş Kaplan

YRD. Doç. Dr Özgür
Müftüoğlu, AKP Hükümetinin programına aldığı kıdem tazminatının kaldırılarak
fona devredilmesinin, olası bir ekonomik krizde toplu işten çıkartmaların önünü
açacağına ve işçi kıyımlarına yol açacağına dikkat çekti.

Marmara Üniversitesi Çalışma
Ekonomisi Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Özgür Müftüoğlu, hükümet
tarafından açıklanan ve yerine fon uygulaması konulması planlanan uygulamayı
değerlendirdi.

GENEL GREV UYARISI
GERİ ADIM ATTIRMIŞTI

İlk olarak 1936 yılında
çıkartılan İş Yasası ile yürürlüğe giren kıdem tazminatının işçilerin işveren
üzerinde bağlayıcılığını ve işten çıkartmaların önünü kesen bir faktör olarak
çalışanların ellerinde kalan nadir kazanımlardan biri olduğunu dile getiren
Müftüoğlu, bu nadir kazanımın kaldırılmasının 2001 yılında da gündeme
geldiğini, fakat sendikaların genel grev uyarısıyla gündemden düşürüldüğünü
hatırlattı. Kıdem tazminatının iş güvencesi olduğunu ve toplu halde işten
çıkartılmayı engellediğini dile getiren Müftüoğlu, bununla işten çıkartılan
işçinin yeni bir iş bulana kadar hayatını idame ettirmesi ve emekli olmak
isteyen işçinin ilerleyen hayatında kullanabileceği toplu bir para alması
bakımından 3 önemli sonucu olduğunu kaydetti.

TOPLU İŞTEN ATMALAR
GÜNDEME GELİR

Kıdem tazminatının
kaldırılmasının olası sonuçlarına dikkat çeken  Müftüoğlu, Yunanistan ve
İtalya gibi Avrupa ülkelerinde yaşanan ekonomik krizin Türkiye’de yaşanması
durumunda, işverenlerin işten çıkartmalarda, üzerlerindeki maliyet yükü
kalkacağı için, toplu işten çıkartmalarla büyük işçi kıyımlarının yaşanmasına
gebe bir durum oluşturacağını söyledi.

Tazminatın kaldırılması
konusunda CHP ve MHP’nin AKP’den farklı düşünmediğine dikkat çeken Müftüoğlu,
kıdem tazminatının yerine getirilmesi planlanan fon ile de emekçilerden
yapılacak kesintilerin sermayeye devredilmesinin planladığını kaydetti.
Emekçilerin örgütlü mücadeleyle hükümete basınç uygulaması gerektiğini bildiren
Müftüoğlu, Emek, Demokrasi ve Özgürlük Blokunun da duyarlılık göstermesi
gerektiğini söyledi. (İstanbul/DİHA)


FONDAKİ BİRİKİM
SERMAYEYE DEVREDİLECEK

Doç. Dr. Gaye Yılmaz Gaye
Yılmaz ise işçilerin büyük kısmının kıdem tazminatının yerine konacak fondan
yararlanamayacağını, fon adı altında çalışanların üzerinden üretilen birikimin
sermayeye devredileceğini kaydetti. Fona ödemelerin işverenler tarafından keyfi
bir durumda olacağını dile getiren Yılmaz, kayıt dışı ekonominin de büyüklüğü
hesaba katıldığında fonda yapılan birikimin çalışanların kıdem tazminatların
çok altında olacağını söyledi. Hükümet tarafından ilerleyen süreçte işverenlere
yönelik çıkartılacak olan birçok afla da fona aktarım yapmayan işverenlerin af
kapsamına alınabileceğini kaydeden Yılmaz, “En nihayetinde bu birikim
buharlaşmış olacak ve işveren bu maliyetten köklü bir biçimde kurtulmuş olacak”
dedi.

Tazminat kaldırılarak
işçilerin işveren üzerindeki bağlayıcılığının ortadan kaldırılmasının
planlandığının söyleyen sendikacı yazar Hasan Köse de bu uygulama ile uzun
süredir adım adım hazırlanan taşeron sistemin altyapısının hazırlandığının
ifade etti.

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]