Sağlık Bakanlığının ‘Evde Sağlık
Bakım Hizmeti’ uygulamasını sağlıkçılar seçim öncesi kullanılan politik
bir malzeme olarak değerlendiriyor.

Sağlık çalışanları hastanelerin yatan
hasta sayısını azaltıp, yeni hasta girişini hızlandırarak kâr oranlarını
arttırmaya çalıştığını da ifade ediyor.

·        
Pratisyen
Hekimler Derneği Genel Sekreteri Selma Mutlu, “Alzheimer, MS ya da ameliyat
sonrasıevde pansuman olmak isteyen hastalar için Evde Bakım Hizmeti gerekli
çünkü aksi takdirde hasta mağdur oluyorlar” dedi. Mutlu, ancak gazetemizde
Muharrem Demirdiş’in söz konusu hizmeti almak için verilen telefona dahi yanıt
alamamasının, sistemin alt yapısı olmadan yürürlüğe konduğu anlamına geldiğini
söyledi.

Bu konunun Aile Hekimlerinin üzerine yıkılmasının da doğru
olmayacağını belirten Mutlu, “İstanbul bölgesi için söylemek gerekirse
hekimlerin iş yükünün ağır olduğunu, dışarıya çıktıklarında ise ulaşım
engeliyle karşılaştıklarını hatırlatmak gerekiyor” dedi. 4 bin nüfustan sorumlu
bir Aile Hekiminin, yaz aylarında bir diğer hekimden devraldığı 4 bin nüfusla
birlikte 8 bin kişiden sorumlu olduğunu bildiren Mutlu, “8 bin nüfusu kim
tedavi edebilir? Bir de sizden sabah 8 akşam 5  arasında poliklinik
hizmeti vermeniz isteniyor” dedi.

İstanbul’daki hastanelerin böyle bir hizmeti sunmaya hazır
olmadığını belirten Mutlu, “Böyle bir hizmet için ayrı bir birim kurulmuş
olması öngörülüyor ancak orada görevi telefonlara bakmak ve evde bakım hizmeti
vermek olmayan pratisyen hekimler üzerinden verilmeye çalışılıyor. Altyapısı
oluşturulmadan da hizmet verilmesi mümkün olmuyor” diye konuştu.

‘İŞ YÜKÜ KALDIRMAZ’

 • Türk Tabipleri Birliği Merkez
  Konsey Başkanı Eriş Bilaloğlu da, seçimler öncesi sıkça reklamı yapılan
  hizmeti yaklaşım olarak desteklediklerini ancak sistemin oturmadan hayata
  geçirilemeyeceğini belirtti. Bilaloğlu, “Ancak Aile Hekimleri ve
  meslektaşlarımızın iş yükleri ve çalışma koşulları göz önüne alındığında
  her an birçok çatışmaya da neden olabilir. Aile hekimlerinin Evde Sağlık
  Bakım Hizmeti yapamaz çünkü iş yükleri zaten ağır” dedi. Sistemin alt
  yapısı olmadan hayata geçirildiğinin altını çizen Bilaloğlu, Evde Sağlık
  Bakım Hizmetinin de piyasadan karşılanmak istendiğini ifade etti.
  SES Genel Başkanı Çetin Erdolu ise Evde Sağlık Bakım Hizmeti uygulamasının
  Sağlıkta Dönüşüm Programının bir parçası olduğunu ifade etti. Erdolu,
  “Sevk zincirini hayata geçirseler halkın sağlık sisteminden memnuniyeti
  ortadan kalkardı. Bu uygulama da popülizmin bir parçası. Hastanelerde uzun
  süre yatak işgal eden hastalar, hastaneden uzaklaştırılmak isteniyor.
  Böylece yeni gelecek hastalarla kâr edilmesi öngörülüyor” dedi.  OECD
  son verilerine göre Türkiye’de yatan hasta gün sayısı Avrupa
  standartlarının bir buçuk kat altında olduğuna dikkat çeken Erdolu, hastanelerin
  kendi hasta sayısı hedeflerine ulaşabilmek için hastaları erken taburcu
  edebildiğini bildirdi. Erdolu, “Örneğin bir ameliyat sonrası dört gün
  yatması gereken hastayı iki günde taburcu ediyorlar. Yatan gün sayısını
  düşürmek adına Evde Sağlık Bakım Hizmetlerini ortaya attılar” diye
  konuştu.
  Şiar Can Şener 6 Temmuz 2011/EVRENSEL

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]