C.Ü.Hastanesi Dr. Hikmet Boran Konferans Salonunda 24 Mayıs 2011 Salı günü saat 12:15 te C.Ü.Tıp
Fak.Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
Doç.Dr.Naim NUR tarafından “Sağlıkta Dönüşüm ve Çalışanlara Etkisi”
konulu konferans verildi.

Konferans öncesi çalışanlara mini bir müzik dinletisinin
sunulduğu konferansta;Dönüşümle
birlikte, fiziksel koşulların yanı sıra, insan ilişkileri de bozulmuştur dedi.
Sağlıkta dönüşüm evrelerini ,
Genel
Sağlık Sigortası,Aile Hekimliği, Hastanelerin işletmeleştirilmesi olarak üç
başlık altında toplayan Nur,
Hastanelerin İşletmeleştirilmesinin de;Özerk
yönetim,Performans modeli,Rekabet,Hizmet sözleşmeleri (taşeronluk: yemek,
temizlik,..) uygulamalarıyla parçalanarak piyasaya sunulmaya başlandığını ve bu
sürecin henüz tamamlanmadığını belirtti.

Çağdaş Sağlık Hizmetinin ise ,Nüfusa dayalı, Herkesi
kapsayan ve izleyen, ekiple yürütülen, tümelci ulaşılabilir, ücretsiz,
eşitlikçi, öncelikli, sevk zincirli, tek başlı, toplum gereksinmelerine yönelik
toplum denetimli  olması gerektiğini
anlattı.

 

 

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]