MERSİN: TIP FAKÜLTESİNDE PERFORMANS UYGULAMASI VE SAĞLIK EMEKÇİLERİNİN YAŞADIĞI SORUNLARIN ÇÖZÜMÜ İÇİN OTURMA EYLEMİ YAPILDI.

Facebook
Twitter
WhatsApp

Mersin
Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde performans uygulamasına karşı  ve
sağlık emekçilerinin yaşadığı sorunların çözümü için  4 Mayıs’ta yapılan oturma eylemi ve 12 Mayıs
hemşireler gününde yapılan eylemin ardından 26 Mayıs tarihinde de Başhekimlik
önünde oturma eylemi yapıldı.

 BASINA VE KAMUOYUNA

Mersin Üniversitesi Tıp
Fakültesi Dekanlığı ve Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezinde çalışan sağlık
emekçilerinin talepleri;

1-  Mart-Nisan aylarına
ait
Döner Sermaye Katkı Payı ve Nisan ayına ait Nöbet
ücretleri
derhal ödenmeli ve devam eden aylar için düzenli olarak
yapılmalıdır.

2- Döner Sermaye katkı payı ödemeleri Ocak 2011döneminde yapılan
ödemelerden az olmamak üzere Şubat-2011 döneminden geçerli olmak üzere arttırılarak
verilmelidir.

3- Performans Dağıtımı ile ilgili komisyon, yetkili sendika
temsilcileri, Asistan Hekimlerin seçtiği temsilci,  ve meslek gruplarından temsilcilerin katılımı
ile oluşturulmalıdır.

4- Asistan
hekimlerin mesai süreleri düzenlenerek, nöbet ertesi izin ve akademik izinleri
kullandırılmalıdır,

5-Tüm servislerde yeterli personel istihdam edilerek personelin
çalışma saatleri haftalık 40 saati aşmayacak şekilde düzenlenmelidir.

6- Çalışanların
2008-2009-2010 yıllarına ait alacak izinleri 2011 yılında kullandırılarak
performans ödemesinde çalışılan gün sayısı olarak kaydedilmeli veya ücret
olarak verilmelidir

7- Üniversitemizdeki tüm Sözleşmeli Personel maaşlarının eğitim ve
hizmet yılına göre yeniden düzenlenerek (Sağlık Kültür ve Spor Daire
Başkanlığı, Personel Daire Başkanlığı, Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü)
tavandan eşitlik sağlanmalıdır,

8- Personele ödenen Döner Sermaye Katkı Payından, Öğrencilerimiz
için kesilen burs tutarı için zorunlu değil, gönüllülük esas alınarak yeniden
yapılandırılmalıdır,

9- Asıl İşveren olan Mersin Üniversitesi Rektörlüğünün;
Taşeron Firmalarda denetim sağlayarak 4857 Sayılı İş  Kanununa riayet edilmeyen hususlarda gereği
yapılmalıdır.

      
-Yıllık izinlerin tam olarak kullandırılmalı,

      
Fazla çalışma karşılığı alacak izin ya da ücret ödenmeli,

       – Kadın
işçilerde doğum izni, süt izni vb. kullandırılmalı,

      
-Verilen istirahat raporlarına müdahalenin engellenmelidir.

10- Hastane başhekimliğince ayrım yapmaksızın
tüm çalışanlarla başta performans süreci ile ilgili bilgilendirme olmak üzere
sorunlarımızın ve çözüm önerilerimizin paylaşıldığı  toplantılar düzenlenmelidir.    

        

Buradan bu taleplerimiz gerçekleşene
kadar etkinliklerimize eylemlerimize devam edeceğimizi siz değerli basın
çalışanları aracılığıyla kamuoyuna duyuruyoruz.

 

Sağlık ve Sosyal Hizmet
Emekçileri Sendikası(SES)

                                                                               
Mersin Üniversitesi İşyeri Temsilcisi

                                                                                
Ali TAŞ

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]