Şubemiz
 örgütlenme komisyonunun hazırladığı ‘İş
yeri Temsilcileri ve Üye-Aktivistlerimizin Eğitimi ’programı çerçevesinde 27-
28 Mayıs tarihleri arasında, Salihli İş yeri Temsilciliği ve merkezde bir
günlük bir eğitim ve örgütlenme programı gerçekleşmiştir. Torba Yasa ve Değişen
istihdam modelleri’ konu başlığında ki Salihli İş Yeri Temsilciliğinin yaptığı
eğitim çalışmasında Eğitim Sen’de davet edilmiştir. Sunumu Eğitim Sen Eğitim
Uzmanı Dr. Erkan Aydoğanoğlu yapmıştır.

Manisa
merkezde yapılan program Manisa Tabip Odasının Salonunda 35 kişiyle
gerçekleştirilmiştir. Akhisar ve Gördes ilçelerinin de İş Yeri Temsilcilerinin
katılımı sağlanmıştır.

Öğleden
önce ki programda Eğitim Sen Eğitim Uzmanı Dr. Erkan Aydoğanoğlu ‘Torba Yasa ve
Değişen İstihdam Modellerini’ sundu. Sonrasında Genel Eğitim ve Basın Yayın
Sekreterimiz Zülfikar Kartal Akçay ‘Sağlık ve Sosyal Hizmet Politikaları, Kamu
Hastaneleri Birliği ve Nasıl Bir Mücadele’ konusunda ki sunumunu
gerçekleştirdi. Yemek arasından sonra devem edilen programda Dr. Erkan
Aydoğanoğlu ‘Nasıl Bir Örgütlenme Stratejisi ’konulu sunumunu yaptı. Eğitim ve
örgütlenme programı Örgütlenme Komisyonunun yaptığı psiko drama ile iş yerinde
en çok karşılaşılan sorunlara ilişkin canlandırmalarla ve sohbetlerle son
buldu. 
 


 

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]