Dilovası
bölgesinde yaptığı bilimsel araştırmaların sonuçlarını açıkladığı ve ‘toplumu
paniğe sürüklemek’ gerekçeleriyle hakkında hapis istemiyle dava açılan Prof.
Dr. Onur Hamzaoğlu’na bir destekte Antalya’dan geldi.

Akdeniz
Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi B Blok Mor Salonda bir araya gelen Akdeniz
Üniversitesi Öğretim Üyeleri Derneği, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri
Sendikası Antalya Şubesi, Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası Antalya Şubesi,
Çağdaş Hukukçular Derneği Antalya Şubesi ve Antalya Tabip Odası  “Onur Hamzaoğlu’nun kılına bile
dokundurtmayız” dediler.

A.Ü.Tıp
Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç.Dr.İlker Belek
tarafından yapılan “ Dilovası’nda Yaşanan Gerçekler” sunumunun ardından yapılan
basın açıklamasında “Bilim yargılanıyor, halkımız asıl şimdi paniğe
kapılmalıdır.” denildi.

ONURumuzu Savunacağız

“ONURumuzu
Savunacağız pankartı altında katılımcı
kurumlar adına ortak açıklama yapan Akdeniz Üniversitesi Öğretim Üyeleri
Derneği Başkanı  Prof.Dr.Hilmi Uysal şöyle
konuştu: Prof.Dr. Onur Hamzaoğlu’nun “Dilovasındaki Halk Sağlığı sorunu” ile
ilgili araştırma ve çalışmalarının sonuna kadar destekçisiyiz. Prof.Dr.
Hamzaoğlu’nun ülkemizin bir halk sağlığı sorununu, dahası çağımızın bir halk
sağlığı sorununu araştırdığının bilincindeyiz. Haksız soruşturma ve
kovuşturmaların bu çalışmalara engel olmamasını diliyoruz.”

Susturulmak isteniyor

Prof.Dr.Uysal’ın,
okuduğu ortak metinde, “Prof.Dr. Onur Hamzaoğlu Kocaeli Üniversitesi Tıp
Fakültesi Halk Sağlığı Uzmanıdır. Toplumsal yaşamın oluşturduğu sağlık
sorunları ve bu sorunların çözümleri konusunda bilim insanı sorumluluğunu
taşımaktadır. Sadece uzman değil aynı zamanda Tıp Fakültesi Hocasıdır, yani tıp
fakültesi öğrencilerini “halk sağlığı” konusunda eğitmektedir. Sadece bir Hoca
değildir, aynı zamanda bir bilim insanıdır. Bir halk sağlığı uzmanı, bir hekim,
bir hoca eğer bir sağlık sorununu tanımlıyor ve bu konuda toplumu uyarıyor ise
mesleki görevini yapıyor demektir.” görüşlerine yer verildi.

Değerli Basın Çalışanları,

Prof.Dr.
Onur Hamzaoğlu Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Uzmanıdır.
Toplumsal yaşamın oluşturduğu sağlık sorunları ve bu sorunların çözümleri
konusunda bilim insanı sorumluluğunu taşımaktadır. Sadece uzman değil aynı
zamanda Tıp Fakültesi Hocasıdır, yani tıp fakültesi öğrencilerini “halk
sağlığı” konusunda eğitmektedir. Sadece bir Hoca değildir, aynı zamanda bir
bilim insanıdır. Tıp yayın indekslerinde çok sayıda yayını ve sitasyonu
bulunmaktadır.

 

Prof.Dr.
Onur Hamzaoğlu Kocaeli’nin sanayi bölgesi Dilovası’ndaki bir halk sağlığı
sorununa dikkati çekmiştir. Bu sanayi bölgesinde yaşayanlarda kanser tanısıyla
ölüm oranlarının göreceli olarak yüksek olduğunu göstermiştir. Yaklaşık 10
yıllık bir gözlem ve çalışma sonucu bu konudaki sorunu tanımlamıştır. Sorunun
nedenlerini araştırmakta ve bölgenin sanayi ağırlıklı bir kirlenme bölgesi
olması nedeniyle sanayi atıklarıyla ilgili bir hipotezi savunmaktadır. Bu
hipotezle ilgili Kocaeli Üniversitesi Halk Sağlığı, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
ile Tıbbi Genetik Anabilim Dallarından öğretim üyelerinin de katılımı ile
hazırlanan ve kendisinin yürütücüsü olduğu araştırma projesi ile,
“Kocaeli’nin Dilovası ve Kandıra İlçelerinde Yaşayan Gebelerden Doğan
Bebeklerde Ağır Metal Maruziyeti İle Büyüme ve Gelişme Durumu”nu
araştırmaktadır.

Öğreniyoruz
ki Üniversite izin verdiği takdirde Prof. Dr. Onur Hamzaoğlu, TCK’nin 213. maddesi uyarınca 2 ila 4 yıl
arasında hapis istemiyle yargılanacak…

Yine
öğreniyoruz ki Prof. Dr. Onur Hamzaoğlu hakkında Kocaeli Üniversitesi
tarafından bu gerekçe ile ceza soruşturması yürütülmektedir.

Kocaeli
Üniversitesi Rektörlüğü tarafından disiplin soruşturması açılmıştır.

Halkımız asıl şimdi paniğe
kapılmalıdır.

Bir
halk sağlığı uzmanı, bir hekim, bir hoca eğer bir sağlık sorununu tanımlıyor ve
bu konuda toplumu uyarıyor ise mesleki görevini yapıyor demektir.

Oysa
günümüzde gazete sayfalarını çevirseniz, TV programlarını izleseniz onlarca “…(şu) yakınmanız varsa kanser
olabilirsiniz”
  biçiminde reklam,
haber ve röportajla karşılaşırsınız. Demek ki bunlar halkı korkutarak!
hastanelere veya uzmanlara gitmeye yöneltmekte, ancak halkı paniğe sevk
etmemektedir. Oysa, Prof. Dr. Onur Hamzaoğlu kanserden ölüm sıklığındaki
artışla ilgili olarak Dilovası halkını uyardığında, olası nedenleri konusunda
görüşler belirttiğinde “halkı paniğe sevk” etmiş olmaktadır.

Biz
aşağıda imzası bulunan kuruluşlar olarak, Prof.Dr. Onur Hamzaoğlu’nun
“Dilovasındaki Halk Sağlığı sorunu” ile ilgili araştırma ve çalışmalarının
sonuna kadar destekçisiyiz. Prof.Dr. Hamzaoğlu’nun ülkemizin bir halk sağlığı
sorununu, dahası çağımızın bir halk sağlığı sorununu araştırdığının
bilincindeyiz. Haksız soruşturma ve kovuşturmaların bu çalışmalara engel
olmamasını diliyoruz.

Saygılarımızla,

 

Akdeniz Üniversitesi Öğretim Üyeleri
Derneği

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri
Sendikası (SES) Antalya Şubesi

Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası
(Eğitim- Sen) Antalya Şubesi

Türk Tabipleri Birliği Antalya Tabip
Odası

Antalya Çağdaş Hukukçular Derneği

 

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]