BASIN AÇIKLAMASI

Sağlığın temeli, gebelik ve doğumla
atılır ve sağlıklı aileler geleceğin anahtarıdır Tüm dünyada aile sağlığını korumak ve
yükseltmek için çalışan ebelik mesleği, yüklendiği bu önemli misyon ile, toplum
için vazgeçilmez meslekler arasında yer alır Ebelik mesleğinin önemine dikkat çekmek
için, ülkemizde her yıl 21 -28 Nisan tarihleri arasında Ebeler Haftası olarak
kutlanmaktadır.

Dünya Sağlık Örgütü’nün tanımına
göre; Ebe, gebelik sırasında,
doğumda ve doğumdan sonra gerekli bakım ve danışmanlığı sağlamak, normal
doğumları kendi sorumluluğunda yaptırmak ve yeni doğanın bakımını yapmak üzere
eğitilmiş kişidir.

Ebenin temel görevi, bireyin, ailenin
ve toplumun sağlığını koruma, yükseltme ve sürdürmedir. Ebeler bizim ülkemizde
temel sağlık hizmetlerinin  ve  koruyucu sağlık hizmetlerinin merkezinde yer
alan ve olmazsa olmazlarındandır.

Ana Çocuk Sağlığı hizmetleriyle
birlikte, doğum öncesi, doğum ve doğum sonrası dönemde anneye ve bebeklere
bakım hizmetleri veren ebeler, sağlık alanında yurdumuzun her köşesinde oldukça
önemli ve kutsal bir görev ifa etmektedirler

Ülkemizde sağlıklı birey, sağlıklı
toplumlara ulaşmak için, ebelik eğitimi ve ebelik hizmetlerinin ülke şartları
ve ulusal sağlık sorunları göz önünde bulundurularak uluslararası standartlara
uygun hale getirilmesi gerekmektedir. Ağır fedakârlıklar içerisinde görev ve
sorumluluklarını yerine getirmeye çalışan ebeler, sağlık sistemimizin
vazgeçilmez unsurlarından biridir

Ebelik,  yasa ile görev tanımlarının çizilmesi gereken
kutsal mesleklerden biridir. Dünya Sağlık Örgütü de yayınladığı bir
deklarasyon ile ebelik ve hemşirelik hizmetlerinin birbirinden ayrılması gerektiğini
vurgulamıştır
.


Yürürlükte olan ve ebelik mesleğinin
pek çok alanda önünü tıkayan 1928 tarih ve 1219 sayılı yasa, ebeler için pek
çok sorunun neredeyse kaynağını oluşturmaktadır. Bu sorunlardan biri; ebelerin,
görev, sorumluluk ve yetki sınırlarının belli olmamasıdır. Ülkemizde görev
tanımlarının yapılmaması nedeni ile ebeler, görevleri dışında alanlarda
çalıştırılmaktadır.
Ebelerin çalışma alanlarında hemşireler ve hatta acil
tıp teknisyenlerini  görmek de ayrıca
üzücü bir başka konudur.

Ebelik mesleği çözüm
bekleyen pek çok sorunla boğuşmaktadır. Tüm bu sorunların çözümü için gerekli
olan anahtar, ebelik mesleğinin güçlenmesini sağlayacak olan örgütlenmedir.
Sağlık bakımı alanında en geniş grubu oluşturan ebelerinin aynı çatı altında ve
ortak hedefler doğrultusunda birleşerek oluşturacağı gücün karşısında durmanın
mümkün olamayacağı inancındayız.

Bu duygu ve düşüncelerle tüm ebelerin
21-28 Nisan Ebeler Haftasını kutlar, sağlık, mutluluk ve başarılar dileriz.

Murat
ARIKAN

SES Samsun
Şube Başkanı

 

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]