Antalya şubemiz, Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Tıp Fakültesi
Hastanesinde  uygulanan performansa göre
ücretlendirme sistemini protesto etti.

SES Antalya Şubesinin çağrısıyla AÜ Tıp Fakültesi Hastanesi
A Blok önünde toplanan sağlıkçılar performans ve ücret adaletsizliğine isyan
etti.

 Katsayı oyunu

 “Performans
ücretlendirmesine ve ücret adaletsizliğine hayır” başlığı altındaki eyleme
katılan çok sayıda sağlıkçı, ‘Performansım Değil Hastamsın” “Sağlık Vicdandır
Puanlanamaz” “Eşit İşe Eşit Ücret” sloganları ile tepkilerini dile getirdiler.

PERFORMANS
ÜCRETLENDİRMESİNE ÜCRET ADALETSİZLİĞİNE HAYIR

 

Sağlıkta Yıkım Programının bir parçası olan ve çalışma
barışını bozan performans sistemi, her gün yeni eşitsizlikler adaletsizlikler
huzursuzluklar mağduriyetler yaratmaya devam ediyor.

Sağlık çalışanlarının iş güvencesini ortadan kaldırdılar. Yetmedi
kölelik statüsünde çalışma yasaları çıkarmaya başladılar. Yetmedi “performans”
sistemi ile bizleri birbirimizle yarıştırmaya, maaşlarımızı mümkün olduğunca
aşağılara çekip, döner sermaye üzerinden aylıklarımızı belirlemeye çalıştılar.  Şimdi de “katsayısı oyunları” ile bizleri
birbirimize düşürmeye iş barışını tamamen yok etmeye çalışıyorlar.

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde performansa
göre bu ay yapılan ödemeler bunun en son kanıtıdır. Hastane yönetiminin yaptığı
ödemelerde ciddi eşitsizlikler ve adaletsizlikler vardır. Yasada öngörülen
0,60-1,30 katsayı çarpanı bile  kimine
yüksek kimine tabandan hesaplanmıştır. Bu durum çalışanlar arasında iş
barışını, ekip çalışmasını bozmakta; tıbbın temel etik değerlerinin
çiğnenmesine yol açmaktadır

Hastane yönetimine sesleniyoruz: Sağlık çalışanlarının
aktivitelerini puanlayarak iş barışını bozuyorsunuz. Üstelik kendi puanlama
sisteminizde bile eşit ve adil davranmıyorsunuz. Sağlık hizmeti vicdandır
puanlanamaz.

Performans uygulaması ile aynı ilde, aynı hastanede, aynı
mesleği yapanlar arasında bile ciddi farklar oluşuyor. İller, kurumlar ve
meslekler arasında ise büyük uçurumlar var.

Sık sık “Sağlık çalışanlarına yüksek oranlarda ek ödeme yapılıyor”
diyenlere sesleniyoruz. ‘Ek ödeme veriyoruz‘ diyerek temel ücretlerimiz
yükseltilmiyor. Üstelik ek ödemelerimiz garantili değil. Bu ek ödemeler
emekliliğimize yansımıyor. Ek ödemeler cezalandırma aracı olarak
kullanılabiliyor.

Eşitsizliğin, adaletsizliğin, sağlık kuruluşlarını darphane,
hastayı banknot biz çalışanları da makine gibi görmenin diğer adı olan
‘performansa bağlı döner sermaye’ uygulamasına 
derhal son verilmelidir.

Tüm çalışanların temel ücretleri insanca yaşayacak düzeye
yükseltilmelidir. Ücretler çalışanların eğitim, kıdem, iş güçlüğü, çalışma
süreleri, yoğunluğu vb. değerlendirilerek kademelendirilmelidir.

·Elimize geçen tüm ücretler, emekli maaşımıza ve emeklilik
tazminatımıza yansıtılmalıdır.

Sağlıkta performans, hiçbir ülkenin sağlık sisteminde
bulunmayan ve nitelikli, ulaşılabilir, kamusal bir sağlık sisteminde asla kabul
edilebilecek bir durum değildir

Tıp fakülteleri yerli yabancı sermayenin karını arttırmak
için değil, toplum yararına iyi hekim yetiştirmek, sağlık sorunlarının çözümü
için nesnel, bilimsel kanıtlar ortaya konulan araştırmalar yürütmek ve
nitelikli bir sağlık hizmeti üretmek için vardır. 

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi yönetiminin
keyfi, adaletsiz uygulamasının takipçisiyiz. Hastane yönetimi eşitsiz ve
adaletsiz uygulamasına derhal son vermelidir.

Çalışma barışını bozan performans sistemine, eşitsizliklere,
adaletsizliklere, karşı da  mücadelemizi
sürdüreceğiz.

-Aynı işi yapanlara aynı ücret ödenmelidir.

-Ücretli köle olmayacağız.

-Hak ettiğimiz insanca ücretlerimizi talep ediyoruz.

-Bizleri parayı kullanarak bölmelerine izin vermeyeceğiz.İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]