GAZİANTEP: PROF. DR. ONUR HAMZAOĞLU SORUŞTURULUYOR, YARGILANIYOR VE SUSTURULMAK İSTENİYOR. ESKİŞEHİR ŞUBE BAŞKANIMIZIN SÜRGÜNÜ GERİ ALINSIN.

Facebook
Twitter
WhatsApp

Onur Hamzaoğlu sendikamızın üyesi aynı zamanda sendikamızın
sağlık çalışanların sağlığı komisyon üyesidir. Kocaeli üniversitesi halk
sağlığı anabilim dalı profesörü olup halk sağlığı, çocuk sağlığı ve
hastalıkları ile tıbbi genetik anabilim dallarından bir grup akademisyenle
birlikte yürüttüğü üniversitenin bilimsel araştırma fonu tarafından desteklenen
bir çalışmayla Kocaeliye bağlı Dilovası ilçesinde hava kirliliği ortalamanın
çok çok üstünde olduğu hatta anne sütü,bebek dışkısı ve kan örneklerinde
alüminyum,kadmiyum,çinko,kurşun ve demir gibi ağır metallerin bulunduğunu
tespit etmiş bununla ilgili kamuoyunu bilgilendirmek, siyasi iktidarın
dikkatini buraya çekmek amacıyla yaptığı açıklamadan dolayı Kocaeli belediyesi
ve Dilovası belediyesi tarafından halkta panik, korku ve umutsuzluk yarattığı
düşüncesiyle savcılığa suç duyurusunda bulunulmuşlardır. Cumhuriyet savcılığı
hazırladığı dosyayı rektörlüğe göndererek söz konusu fiilin incelenmesi
talebinde bulunmuştur.Eğer rektör izin verirse Onur hoca TCK.213.maddesi uyarınca
2 ile 4 yıl arasında hapis istemiyle yargılanacaktır.

Dilovasın’da yıllardır yaşanan hava kirliliğiyle ilgili
kitle örgütleri tarafından sürekli olarak dile getirilmiştir; kaldı ki halk
sağlığı bilim dalı doğası gereği halkın sağlık hakkıyla, koruyucu sağlık
hizmetleriyle ve çevre sağlığıyla ilgilenen bir bilim dalıdır. Profesör Onur
Hamzaoğlu halkımızın sağlığıyla ilgili yaşanan bu tehlikeyi ortaya çıkarması ve
çözüm önerileri sunması AKP hükümetini ve yereldeki temsilcilerini yani
belediye başkanlarını ve hiçbir önlem almayıp hava kirliliğine yol açan fabrika
sahiplerinin karlarının azalacağı kaygısıyla çağdışı bilim düşmanı edasıyla
yargılanmak isteniyor.Aslında burada yapılmak istenen halkımızın sağlıklı çevre
ve sağlıklı bir toplum mücadelesini veren emekten, halktan,  bilimden yana bilim adamlarının
yargılanmasıdır.Bugün aynı şekilde AKP hükümeti çevre felaketine yol açabilecek
olan onlarca nükleer santral,hidroelektrik santral kurmak istiyor. Yer altı
yerüstü zenginliklerin yok edilerek halkımızın yaşama hakkı elinden alınmak
isteniyor.Bir avuç sermayedarlara peşkeş çekmek amacıyla yapılıyor.Değerli
bilim adamı olan Onur hocamızı bu çalışmasından dolayı cumhuriyet savcılığına
şikayet eden belediye başkanlarını kınıyoruz.Asıl burada yargılanması gereken
hava kirliliğinin bu boyuta gelmesinde payı olan belediye başkanları, ilgili
bakanlıklar ve sermayedarlardır. Onur hocamızla ilgili ilk duruşma 31 mayıs
günü olup ülkenin her yerinden destek amacıyla Kocaeli  adliyesinin önünde binlerce sağlık emekçisi
olacaktır.

 

Değerli basın emekçileri Eskişehir SES Şube Başkanı Birtürk
Özkavak çalıştığı Yunus Emre Devlet Hastanesi’nde çalışanlara iki ayrı
yemekhanenin olması çalışanlar arasında yaratılan eşitsizliğin iş barışının
bozulmasına hizmet ettiğini idareye bildirmesi 
ve bununla ilgili  sendikamız
tarafından çalışanların tepkisini ortaya koyan yüzlerce dilekçenin imzalanması
idareye verilmesi sonucunda  isteği
dışında Eskişehir devlet hastanesine geçici görevlendirilmesi yapılmıştır. 4688
sayılı kanunun 18. maddesinde sendika yöneticilerinin görev yerlerinin
değiştirilemeyeceğine dair sendikal güvenceler bulunmakta olup Türkiye
tarafından onaylanan Uluslar arası Çalışma Örgütü’nün (ILO) 87, 98 ve 151
sayılı sözleşmelerinin sendika yönetici ve üyelerine gerekli güvenceleri
sağlamaktadır.

   

AKP Hükümetinin 
devlet hastanelerindeki temsilcileri eliyle yandaş sendikanın önünü
açmak sendikamızın hertürlü örgütlenme faaliyeti engelleme baskı ve
sindirme  amacı taşıyan hukuksuz
,antidemokratik bu geçicici görevlendirme kararını verenleri kınıyor. Geçici
görevlendirme biran evvel durdurulmalıdır.  26.05.2011

 

                                                             
                                                                                GAZİANTEP 
SES ŞUBESİ

                                                                                                                                             YÖNETİM KURULU ADINA

                                                             
                                                                                 ŞB.BŞK.
BEHÇET EŞKİLİ

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]