İZMİR: ŞAİBELİ İZMİR SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRÜ ZEKERİYA ERTAŞ KORKU BASKI VE TEK ADAMLIK ÜZERİNE KURDUĞU SÖZDE HİZMETLERİNE SÜRGÜNLERLE DEVAM EDİYOR

Facebook
Twitter
WhatsApp

                11.
Ocak 2011 tarihli Basın açıklamasında sorduğumuz ve halen cevapsız kalan:

                İzmir
Büyükşehir Belediyesince verilen (2007 – 2009 yılları arası) sosyal hizmet
kuruluşları ile madde bağımlısı çocuklara hizmet veren kuruluşlar (EGEBAM) için
her ay 50.000 TL. toplam 1.800.000 TL tutarında paranın Zekeriya ERTAŞ
tarafından 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa
aykırı olarak ve Devlet Muhasebesi dışında, keyfiyetle kullanılıp
kullanılmadığının ve İzmir İl Özel İdaresince Yaşlı ve Özürlülerin Hizmetinde
kullanılmak üzere tahsis edilen resmi aracı, taşıt Kanununa aykırı olarak,
evine gidip gelmek için, Makam aracı olarak kullanıp kullanmadığının, İzmir
Valiliği tarafından Kamuoyuna açıklanarak, bu konuda ön inceleme yapan
Başmüfettiş Kamil Adıgüzel’in şahsi fikrini içeren raporun dışında, 4483 Sayılı
Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkındaki Kanunun 6.
Maddesi uyarınca süresi içinde alınmış İl İdare Kurulu Kararının ortaya
çıkarılması
, Eğer, Kanuna aykırı olarak, herhangi bir karar alınmamışsa,
İhmali olanlar ve Kanunsuzluk ve usulsüzlüğü örtbas etmek isteyenlerle ilgili
soruşturma açılarak, Kanunen yok sayılan, Zekeriya Ertaş İle ilgili bu
soruşturmanın yeniden ve Mali Yönetim konusunda uzman kişilerce
yapılarak, Sendikamızca sonuna kadar takip edilecek olan bu şaibenin, Kamu
adına aydınlatılması gerekmektedir.

                Şaibeli
İl Müdürü Zekeriya Ertaş, Baskı, korku ve tek adamlık rolünü, fütursuzca
sürdürerek, Sosyal Hizmetlerde İl içi ve İl dışı Sürgünlerini arttırarak devam
ettirmektedir. Tek adam olabilmek için İzmir’de kadrolu Müdür bırakmamış 6 İl
Müdür Yardımcılığı ve 19 Kuruluşa vekaleten görevlendirme yaparak hukuksuz
uygulamalarına ses çıkaramayan bir yönetim kademesi oluşturmuştur.

                İl
Müdürü Zekeriya Ertaş döneminde kuruluş çalışanları geçici görevlendirmelerle
sindirilmiş, meslek elemanları arasında ayırımcılık yaratmış ve yandaşlarını
Kadro karşılığı sözleşmeli yaparak çalışma barışını bozmuştur.

                 İl Müdürüne soruyoruz sözleşme yaparak avantaj
sağladığınız kişilerden kaçı kadrosunun olduğu yerde çalışmaktadır?

                İzmir’de
bulunan 4 kadrolu Müdürden, İl Müdür Yardımcısı Muharrem Yılıkyılmaz’ı
görevinden aldırarak, Foça Huzurevine sosyal çalışmacı olarak, Buca Toplum
Merkezi Müdürü Şafak Özşah’ı aynı yere Kuruluş Müdürü olarak göndertmiştir.       Foça Huzurevi Müdürlüğüne sürülen
Sendikamız üyesi Şafak Özşah ise görevine başladıktan sonra, Huzurevinde tespit
ettiği bazı ihale yolsuzluk ve usulsüzlüklerini İl Müdürlüğüne bildirmiş, Ancak
Zekeriya Ertaş bu usulsüzlükleri soruşturmak yerine, Şafak Özşah için Müfettiş
çağırarak,15 gün önce ilişiğini kestiği Kuruluşun çatısında CHP bayrağı
bulunması, kendisinin makamında bulunmadığı bir sırada Kuruluş yaşlılarını
ziyarete gelen 3 CHP’li gencin, ziyaretine izin vermek gibi iftiralar ve
Huzurevindeki 18 günlük mesaisinden dolayı şikayet ederek soruşturma açtırmış
ve Edirne İline sürgün olmasını sağlamış, İhalelerle ilgili, açığa alınarak
soruşturulması gereken Elçin Ünlenen isimli Müdür Yrd. Vekilini de, vekeleten
Huzurevi Müdürü olarak görevlendirmiştir.                Şaibeli
İl Müdürü Zekeriya Ertaş Hukuk tanımazlığını bu konuda da göstermiş ve bir
Kuruluş Müdürünün kendisine yaptığı suç duyurusunu,4483 sayılı kanuna aykırı
olarak, süresi içinde soruşturmayarak, TCK’na aykırı davranmış ve suç duyurusu
yapan Şafak Özşah’ı İl Dışına sürgün ettirmiştir.

                Sayın
İzmir Valisine soruyoruz:

                Foça
Reha Midilli-Necla Ana Huzurevine vekaleten müdür olarak görevlendirdiğiniz
Elçin Ünlenen hakkında:

 1.Foça Huzurevinde yapılan ihalelerle ilgili
usulsüzlükler nedeniyle yaklaşık 3 ay önce, suç duyurusu yapıldığı ve henüz
hakkında soruşturmaya başlanmadığı, valiliğiniz tarafından Müdür Vekili olarak
görevlendirilen Elçin Ünlenen hakkında Müfettiş talep etmiş olmanıza rağmen
Şafak Özşah’ın sürgün edilmesinden sonra tekrar hangi gerekçeyle Müdür Vekili
olarak görevlendirdiğiniz tarafımızca anlaşılamamıştır.

 2.Elçin Ünlenen’in, geçen yıl Müdür Yardımcısı
Vekili olarak görev yaptığı Karşıyaka Zübeyde Hanım Huzurevinde,10 Mart 2010
tarihinde vefat eden, ancak Huzurevi yetkililerince 3 gün sonra öldüğü
farkedilen ve kayıtlara şüpheli ölüm olarak geçen Huzurevi yaşlısı  Niyazi Resnelioğlu’nun ölümü üzerine  idareden kaynaklanan sorunlar nedeniyle
açılan soruşturmada disiplin cezası almış olmasına rağmen hangi gerekçeyle Foça
Huzurevine Müdür Vekili olarak atamasının yapıldığının valiliğinizce
açıklanmasına ihtiyaç duyulmaktadır.

                İzmir’deki
Huzurevlerinin tarihinde ilk kez görülen, şüpheli ölüm ve cinayetlerin
sebebinin, deneyim ve liyakata bakılmaksızın yapılan yönetici atamaları
olduğunu 29 Nisan 2010 tarihli Basın açıklamamızda belirtmiştik. Valiliğinizin
bilgisi dahilinde yapılan  bu tür
atamalarda, Sosyal Hizmet Camiasından gösterilen duyarlılıklar hesaba
katılmadığı için, yaşanan bu durum üst yöneticileri idari ve vicdani sorumluluk
altına sokmaktadır.

 

 SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET
EMEKÇİLER SENDİKASI İZMİR ŞUBESİ

SOSYAL HİZMET UZMANLARI DERNEĞİ İZMİR ŞUBESİ

 

 

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]