Yunus Emre Devlet Hastanesi’nde idareciler ve
doktorlar için ayrı, diğer sağlık çalışanları için ayrı yemekhaneler
düzenlenmesi ve bu yemekhaneler arasındaki farklılıklar hastane çalışanı
arkadaşların tepkisini çekmişti.

Üyemiz olsun yada olmasın yüzlerce sağlık
çalışanı bu ayrıcalıktan rahatsız olduklarını ve bu haksız uygulamanın
durdurulması için çaba gösterilmesi gerektiğini sendikamızdan istemiştir.

Sendikamız ve yöneticilerimiz sağlık çalışanlarının
bu haklı tepkisine kulak vermiştir. Her zamanki gibi önce yönetimle görüşülmüş,
sonuç alınamayınca da bir imza kampanyasıyla bu tepkinin ne denli büyük olduğu
idareye iletilmiştir. Bu çabamızı duymak, anlamak gerekirken, hastane yönetimi
ve sağlık müdürlüğü sorunun çözümünü

SES Şube Başkanı Dr Birtürk Özkavak’ı sürgün
etmekte bulmuştur.

Şimdi buradan sormak istiyoruz.

Şube Başkanımızın görev yerini değiştirerek bu
sorunu ortadan kaldıracağınızı mı düşünüyorsunuz?

Sizin yöneticilik ve demokrasi anlayışınız
hakkını isteyeni, görevini yapanı cezalandırmaktan mı geçiyor?

Bu kararı alarak yüzlerce hastane çalışanını yok
saydığınızı görmüyor musunuz?

Sendikamız ve şube başkanımız başta olmak üzere
yöneticilerimiz her zamanki gibi bu süreçte de üzerlerine düşeni yapmışlardır.
Bunu yaparken de hiçbir şeyi kırmamışlardır, dökmemişlerdir.

Ancak demokrasiden, hak ve özgürlüklerden
nasibini almayanlar bu kadarcık tepkiye bile dayanamamışlardır.

Yöneticiliği diktatörlük sananlar, çalışanların
en ufak taleplerini bile hoşgörüyle karşılamayıp en sert tepkiyi verenler
bilmelidirler ki en iyi cevabı emekçilerden alacaklardır.

Buradan il sağlık müdürlüğü ve hastane
yönetimine sesleniyoruz. Tüm basın emekçileriyle birlikte her iki yemekhaneyi
de gezsinler ve görüntüleri kamuoyuyla paylaşsınlar.

Yine yaptıkları bu uygulamayı sağlık
çalışanlarına düzenleyecekleri bir oylamayla sorsunlar. Bizler sağlık
çalışanlarının gösterecekleri tepkiye ve karara saygı duyacağız, ancak bu
demokratik davranışı sizler gösterebilecek misiniz?

Sendikamız her türlü ayrımcılığa ve eşitsizliğe
karşı çıkmıştır ve sağlık emekçilerinin haklı talepleri için mücadele
vermiştir. Bundan sonrada vermeye devam edecektir. Bu sendikal faaliyetin
karşılığı sürgün olamaz. Bu antidemokratik, baskıcı uygulamanın geri alınmasını
ve Şube Başkanımız Birtürk Özkavak’ın Yunus Emre Devlet Hastanesi’ndeki
görevine geri verilmesini talep ediyoruz.

 

Demet GÖKÇE

Eskişehir Şube
Sekreteri

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]