SİVAS’TA SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM EĞİTİMİ

Facebook
Twitter
WhatsApp

13.04.2011 Çarşamba
günü saat 16.00–17.00 saatleri arası “Sivas Devlet Hastanesi konferans
salonunda; C.Ü.Tıp Fakültesi halk sağlığı anabilim dalı öğretim üyesi Prof. Dr.
Ferit Koçoğlu tarafından “sağlıkta dönüşüm ve çalışanlara etkisi
konulu” söyleşi gerçekleştirildi.

Çalışanların yanı
sıra hastane başhekimi ve başhemşiresi de salonda yerlerini aldılar. Koçoğlu
kısa film gösterisinin ardından; sağlıkta dönüşümle teknolojik değişikliklerin
ve tüketimin değil zihinsel dönüşümün sağlanması gerekliliğine vurgu yaptı.

Sağlık 
alanında eskiye nazaran daha fazla para harcanmasına rağmen daha niteliksiz ve
hastalıkları önleyici değil tedaviye yani harcamaya yönelik

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]