SAĞLIKÇILAR 19–20 NİSAN’DA İŞ BIRAKIYOR

SES Adana Şube
Başkanı Muzaffer Yüksel, Adana Tabip Odası Başkanı Doç. Dr. Cem Kaan Parsak,
Devrimci Sağlık İş Adana Şube Başkanı Mustafa Hotlar, hekimler ve sağlık
çalışanları Adana Numune Hastanesi Bahçesi direniş çadırı önünde bir araya
gelerek yaptığı basın açıklaması ile greve destek çağrısında bulundular.

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]