10.03.2011 tarihinde Sağlık Ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası ve Türkiye
Fizyoterapistler Derneği ortaklaşa sempozyum düzenledi. Makine Mühendisleri
Odasının konferans salonunda yapılan sempozyuma çok sayıda fizyoterapist ve
sağlık çalışanları katılım sağladı. Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri
Sendikası Şube Başkanı Türkan Okyaz yaptığı açılış konuşmasında ‘Sağlıkta
Dönüşüm Projesi’nin karşılığının geleceksizlik projesi olarak karşılarına
çıktığını ve tüm kamu çalışanlarının geleceklerini kazanmak için mücadele etmeleri
gerektiğini söyledi.  

Sempozyumda Yrd. Doç. Nilüfer
Çetişli KORKMAZ ‘Hemipleji Rehabilitasyonunda yeni BOBATH YÖNTEMİ’ni 
Doçent  DR Mehmey ZENCİR ‘Sağlıkta Dönüşüm ve Sağlık Çalışanlarına Etkisi’ni,
DR Sefa GEZ ‘Fizyoterapist Yasası ve Yönetmeliği’ ni sundu. Prf DR Uğur Cavlak
derneğin görüşleri ve yasa hakkında yorum yaptı. İlginin büyük olduğu sempozyum
soru -cevap şeklinde devam etti. Katılımcılara katılım belgesi verildi.
İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]