SAĞLIK BAKANLIĞINDAN MAHSUPLAŞMA GENELGESİ

Facebook
Twitter
WhatsApp

Bağlık Bakanlığı Ek
Ödeme’de mahsuplaşma genelgesi yayınladı.

25.02.2011 tarihli Resmi Gazete ile yürürlüğe giren Torba
Yasanın 190. maddesi ile sağlık personeli de 375 sayılı KHK’nın ek 3.
maddesinin 1. fıkrasına göre alması gereken ek ödeme tutarından daha az döner
sermayeden ek ödeme almayacaktır. Bundan sonra mahsuplaşmalar aylık
yapılacaktır. Bu konu ile ilgili Sağlık Bakanlığı’nın 2011/23 sayılı genelgesi
30 Mart 2011 tarihinde yayınlanmıştır.

 

Genelgenin 4. maddesinin c fıkrasında 4924 sayılı kanuna
tabi sözleşmeli personel ile vekil ebe ve hemşirelerin aylık mahsuplaşmadan
hariç tutulduğu belirtilmiştir. Sendikamız konu ile ilgili Danıştay’a dava
açmıştır.

 

 

Genelge İçin >>>

 

 

 

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]