Toplum sağlığı merkezlerinin eylül 2010 tarihli yönerge
değişikliğinin yürütmesi durduruldu !

Aile Hekimliği’nin Pilot uygulandığı illerde Toplum Sağlığı
Merkezleri’nin kurulması ve çalıştırılmasına dair yönergede Eylül 2010’da
değişiklik yapılmıştı. Bu değişikliğe göre; Büyükşehir Belediyesi Kanununa tabi
olmayan il merkezlerindeki Toplum Sağlığı Merkezlerinin sayısı 1’e
indirilmiştir. Bunun yanı sıra Büyükşehir Belediyesi dışındaki il merkezinde
faaliyetine devam edecek Toplum Sağlığı Merkezi’nin sınıflandırması da il
nüfusuna göre yapılacaktı.

Sendikamızın açtığı dava ile Yönerge değişikliklerinin
yürütmesi durdurulmuştur. Bu dava Manisa ilindeki 2 ve 3 No’lu Toplum Sağlığı
Merkezleri’nin kapatılması üzerine açılmıştı. Danıştay kararı ile Manisa 2 ve 3
No’lu Toplum Sağlığı Merkezlerinin kapatılmasının da yürütmesi durdurulmuş
oldu.

 

 

 

Danıştay Kararı >>>

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]