Başbakanlık Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından
11.03.2011 tarihinde kurumun web sitesinde Merkez ve Taşra Teşkilatına Alınacak
Sözleşmeli Personel İlanı yayınlanmıştır.
İlanın C bölümünde yer alan “Başvuruların
Değerlendirilmesi ve Atama” başlığı altında adayların başvurularının
değerlendirilmesinde, KPSS puanlarının %40’ının, kurum tarafından yapılacak
sözlü sınavın ise %60’ının esas alınacağı belirtilmektedir.

Başvurusu değerlendirilecek
meslek grupları m
ütercim,
çocuk eğiticisi, sosyolog, sosyal çalışmacı, psikolog, fizyoterapist, çocuk
gelişimcisi, diyetisyen, hemşire, sağlık memuru, öğretmen ve din görevlisi
olarak belirtilmiştir. Bu meslek gruplarına mensup kişilerin başvuru
yapabilmesi için öncelikle KPSS’ye girmiş olmaları gerektiği, sonrasında da kurum
tarafından sözlü sınava tabi tutulacakları ilan edilmiştir.

Sözleşmeli personel kapsamında alınacak meslek grupları
ilanda ayrı ayrı belirtilmiştir. Bu kişiler zaten KPSS’den almış oldukları puan
ile başvuru yapabilecektir. Ayrıca sözlü sınav uygulanmasına bir anlam
verilememektedir. Öte yandan SHÇEK’te çalıştırılmak üzere psikolog, sosyolog,
sosyal çalışmacı,… vb olarak alınacak personelde öncelikle aranan nitelik
akademik donanım olacaktır. Kişinin akademik niteliği kendi meslek alanında
düzenlenen KPSS ile büyük oranda ölçülebilmektedir. KPSS’nin kamu kurumlarına
alınacak kamu personeli için uygulanmasının en önemli nedeni adayların yalnızca
akademik yeterliliğinin belirleyici kılınmasıdır. Buna karşın SHÇEK’e personel
alımında KPSS puanının %40’ının, ilanda belirtilen sözlü sınavın ise %60’ının
dikkate alınması akademik yeterlilikten başka kriterlerin arandığını
göstermektedir. Bu kriterlerin de ne olduğu belli değildir. Zira ilanda,
yapılacak sözlü sınavın içeriğine dair bir açıklama bulunmamakta, bu sınavla
adaylarda hangi özelliklerin varlığı arandığı belirtilmemektedir.

Bütün bunlarda bizde, işe alınacakların mesleki, kişisel
yeterlilik ve uygunluluk yerine torpil mekanizmaları işletilerek belirleneceği
endişesi yaratmaktadır.

 

 Onun için ilanın
iptali için sendikamız tarafından dava açılacaktır.

 


İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]