Doğum nedeniyle verilecek doğum, süt izni ve 657 sayılı yasa değişiklik tebliği 15.04.2011 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

Tebliğ İçin >>>

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]