MANİSA GREV ÇALIŞMALARINA DEVAM EDİYOR

Facebook
Twitter
WhatsApp

15 Nisan Cuma günü
Celal Bayar Üniversite TF hastanesi, Merkez Efendi Devlet Hastanesi ve Devlet
Hastanesi bahçesinde masalar kurularak bildiri dağıtımı yapıldı. Halka ve
sağlık çalışanlara grev hakkında bilgi verildi.

16–17 Nisan
tarihlerinde de Laleli Pazarı ve Horozköy Pazaryerleri dolaşılarak grev çağrısı
ve bildiri dağıtımı yenilendi.

19 Nisan günü iki
ayrı koldan (CBÜ Hastanesi önünde toplanan MEDH, Sağlık Müdürlüğü, Çocuk Hast.
Bir kol, Ruh Sağlığı Hast. Dev. Hast, doğum evi ikinci kol) yürüyüşe geçilip
Merkezde Manolya meydanında toplanılarak basın açıklaması yapılacak. Eylem
Manisa Tabip odası ile birlikte gerçekleştirilecektir.  

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]