SAĞLIK ÇALIŞANLARI 19–20 NİSANDA İŞ
BIRAKMAYA HAZIR

Türkiye’nin
her köşesinde Sağlık çalışanları coşkulu bir şekilde iş bırakmaya
hazırlanıyorlar.13 Mart Büyük Mitinginden sonra görmeyen gözlere duymayan
kulaklara taleplerini iletmek üzere tüm hastanelerde tüm sağlık birimlerinde
üretimden gelen güçlerini tüm halkın ortak geleceği için kullanacaklar.

Eskişehir dede çalışan tüm sağlık çalışanları, hekimi,
hemşiresi, diş hekimi eczacısı, teknisyeni ve taşeron işçileri ile 19–20 Nisanda
gerçekleşecek iş bırakmayı tüm işyerlerinde gerçekleştirmek için hazırdırlar. Eskişehir’in
tüm hastanelerinde hazırlıklar yapılmıştır.19–20 Nisan, bir bayram havasında gerçekleştirilecek
acil hizmetler dışındaki birimler çalışmayacaktır. Sağlık çalışanları öncelikle,

İnsan onuruna yakışan
bir yaşam istiyorlar

İş güvencesi, gelir
güvencesi, can güvencesi, mesleki bağımsızlık, halkın sağlık hakkının önündeki
engel olan her türlü katkı-katılım payının kaldırılmasını istiyorlar.

Sağlığın bir hak olması
herkese sağlık, güvenli gelecek istiyorlar

Piyasaya düşürülmüş
bir sağlık hizmetinin “oyuncusu”, düşük ücretle/güvencesiz/uzun süre
çalıştırılan bir “elemanı” değil, topluma
adanmış mesleklerin
onurlu üyeleri olarak GöREV lerini gelecek kaygısı olmadan yapmak istiyorlar

Sağlık sistemindeki
bozuklukların sorumlusu olarak hekimler ve sağlık çalışanlarının
gösterilmemesini ve giderek artan şiddetin önlenmesini istiyorlar

Basındaki
haberlerden 19–20 Nisan iş bırakma eyleminin kamuoyu tarafından büyük bir
destekle karşılandığını görüyoruz. Bütün engellemelere rağmen, bütün işbirlikçi
çabalara rağmen Sağlık çalışanları sendikamız SES in çağrısına kulak vererek el
ele iş bırakmaya hazırdırlar. Böylesi günler Sağlık Çalışanlarının hakları
talepleri için çaba göstermeyen, hatta engellemeye çalışan yapıların gerçek
yüzlerinin bir kez daha ortaya çıkması açısından da önemlidir. Sağlık
emekçileri bunu elbette değerlendireceklerdir.

Değerli
Eskişehirliler

Bilinmelidir
ki yapılacak bu iş bırakma hastalara halkımıza karşı yapılan bir eylem değil
tam tersine tüm halkın, tüm emekçilerin sağlık hakkını, iş güvencesini savunan
bir eylem olacaktır. Bu eylemin en önemli taleplerinden biride hastanelerde
halktan istenen her türlü ek ödemenin katılım payının kaldırılması her
yurttaşımızın ücretsiz nitelikli eşit sağlık hizmeti almasıdır.
Eskişehirlilerden hepimiz için 19–20 Nisan günlerinde destek istiyoruz.19 Nisan
günü sabah saat 9 da Tıp Fakültesi bahçesi( Cumhuriyet Parkında)  herkesi bekliyoruz.

Sendikamız
SES 19–20 Nisanda gerçekleştirilecek iş bırakmaya hazırdır. Ve bir kez daha tüm
halkımıza tüm sağlık çalışanlarına çağrısını tekrar eder.

Haydi,
güzel bir gelecek için, iş güvencesi için, insanca yaşamaya yaraşır ücret hakkı
için, sağlık hakkı için, el ele verelim.       

 Dr. Birtürk Özkavak

SES ESKİŞEHİR ŞUBE
BAŞKANI

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]