13   Nisan çarşamba günü saat
12.15’te  25   Aralık   Devlet 
hastanesi poliklinikler önünde tabip odası ve sendikamız tarafından  greve
çağrı amacıyla  ortak basın açıklaması yapıldı.

15 Nisan’da da Av. Cengiz Gökçek Devlet
Hastanesinde basın açıklaması yapıldı.


 
İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]