Sevgili Muğlalılar,
Değerli Basın Emekçileri,

Sağlık çalışanlarına
çağrımız, halkımıza duyurumuzdur: 19–20 Nisan’da çalışmayacağız.
Sesimizi duyurabilmek, taleplerimizi toplumla
paylaşabilmek ve emeğimizin değerini hissettirmek için 19–20 Nisan da sağlık
hizmeti SUN(A)MAYACAĞIZ.

Gerekçemiz
ne?

Giderek kötüleşen çalışma koşulları, güvencesiz çalışma biçimlerine
zorlanmamız, yapılan yasa, yönetmelik vb. düzenlemelerle yaratılan belirsizlik
ortamı, yöneticilerin çalışanlara yönelik hürmetsiz ve halka hedef gösteren
söylemleri, kapıda bekleyen/durumu daha da kötüleştirecek yasa tasarıları,
sağlık ortamının ticarileştirilmesi, piyasalaştırılması.
(Acil) Talepler ne?
Türkiye’de yaşayan herkesle ortak: insanca yaşamak istiyoruz; piyasaya
düşürülmüş bir sağlık hizmetinin “oyuncusu”, düşük ücretle/güvencesiz/uzun süre
çalıştırılan bir “elemanı” değil, topluma adanmış mesleklerin onurlu üyeleri
olarak görevimizi gelecek kaygısı olmadan yapmak istiyoruz.
Sağlığın bir hak olduğu kabulüyle herkese sağlık, güvenli gelecek istiyoruz.
Öncelik sırası olmaksızın; iş güvencesi, gelir güvencesi, can güvencesi,
mesleki bağımsızlık, her türlü katkı-katılım payının kaldırılmasını istiyoruz.

Bugün ve geleceğe
ilişkin kaygı duyan, belirsizlik içerisinde yaşayan, her anlamda ve özellikle
de meslek uygulaması açısından güvencesiz koşullarda çalışan, mutsuz
hekimler/sağlık çalışanları ile nitelikli bir sağlık hizmetinin verilmesi
mümkün değildir.

__._,_.___

Biz hekimler ve sağlık çalışanları;
Geleceğimiz için,
Onurumuz için,
Mesleki bağımsızlığımız için,
İş güvencemiz için
Can güvenliğimiz için
Üretimden gelen gücümüzü göstermek için

SİZ HALKIMIZIN SAĞLIK HAKKI İÇİN
19–20 Nisan tarihlerinde sağlık hizmeti sun(a)mayacağız.

Kamuoyuna duyurulur

 

MUĞLA TABİP ODASI

SES MUĞLA ŞUBESİ

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]