Geçtiğimiz Cuma günü
asistan hekimlerin duyarlılığı ile başlayan ve sendikamız işyeri temsilciliği
ve İzmir şubemizin yerinde müdahalesi ile tüm sağlık emekçilerinin eylemi
haline gelen grev büyük bir başarıyla sonlandı. Pazartesi günü SES MYK üyemiz
Köksal AYDIN ve TTB Merkez Konsey Başkanı Eriş BİLALOĞLU’nun katılımı ve
rektörle görüşmesiyle daha çok ivme kazanan grev böylece ülke çapında da
sahiplenilmiş oldu.

Rektörün taleplerin
çoğunu kabul etmesine rağmen eylemi kırmak için “işbirlikçi” bir grupla eylemi
bölme, çalışanları birbirine düşürme manevrası çalışanlarda büyük tepkiye yol
açtı. Böylece Salı günü daha büyük katılım ve destekle eylem sürdü. Yapılan
görüşmeler henüz istenilen sonucu vermemişti ki Sağlık Bakanı devreye girmek
zorunda kaldı. Böylece sağlık emekçilerinin ekonomik hak kayıplarının
karşılanması talebi de karşılanmış oldu. Çarşamba günü ise bu büyük başarıyı
kutlayan sağlık emekçileri bir kez daha teyit etmek üzere Rektörü alana
çağırdılar. Böylece kazanımlar netleşmiş oldu.

Buna göre;

1-      
Bu greve katıldıkları için hiç kimseye
soruşturma açılmayacak, ceza verilmeyecek.

2-      
Performans sisteminin kaldırılması için
rektörlük de bir çalışma yapacak, YÖK ve Sağlık Bakanlığına karşı girişimde
bulunacak.

3-      
Başta asistan hekimler olmak üzere tüm
çalışanların mesai süreleri yeniden düzeltilecek, fazla çalışma azaltılacak ve
özlük hakları iyileştirilecek.

4-      
Çalışanların gelirlerindeki dramatik
düşüş engellenecek, böylece tüm çalışanlar daha önceki gelirleri düzeyinde
ücret almaya devam edecekler.

 

Dokuz Eylüldeki
sağlık emekçileri kendi mücadele kararlılıkları ve sendikamızın son derece
başarılı önderliği ile büyük bir başarıya imza attılar. Şimdi sıra mücadeleyi
ülke sathına yaymakta 19 Nisanda başlayacak grevimizi güçlü ve başarılı bir
şekilde örgütlemekte…

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]