Sendikamız, Libya’ya yapılan
saldırı ve Libya’da süren çatışmalar sonucu yaralananların İzmir’e getirilmesi,
İzmir’deki hastanelerin bir kısmının NATO’ya verilme hazırlıkları nedeniyle
tepki gösterdi. SES MYK Üyesi Köksal AYDIN ve SES İzmir Şube Başkanımız Veli
ATANUR birlikte basın toplantısı düzenlediler.

                                                                                BASINA ve KAMUOYUNA,

 Dünyada 2008 yılında başlayan yapısal kriz başta
işçiler, emekçiler olmak üzere tüm dünya halklarına sefalet getiriyor. Sermaye
her fırsatta krizin faturasını emekçilere çıkarmaya çalışırken buna karşı
dünyanın dört bir yanında emekçiler mücadele alanlarına iniyor. Kuzey Afrika ve
Ortadoğu’da ise büyük çaplı isyanlarla birbiri ardına iktidarlar değişiyor.

Toplumların eşitlik ve özgürlük özlemlerinden esinlenerek
gelişen halk hareketleri karşısında ise ABD emperyalizminin başını çektiği
savaş konsepti adeta kan kusturuyor. Tunus ve Mısır’daki gelişmelere
hazırlıksız yakalanan emperyalist odaklar sıra bir petrol ülkesi olan Libya’ya
gelince harekete geçtiler. Her gün Libya halkının üzerine bomba yağdırıyorlar.
Güya insanları koruyacak, insan hakları ve demokrasiyi inşa edecekler. Dünya
halklarını ya savaş ya da diktatörlük gibi iki seçenekten birine zorlayarak
başta petrol ve enerji kaynakları olmak üzere sömürü üzerine kurulu emellerini,
yenidünya düzenlerini gizlemeye çalışıyorlar. Oysa tüm halkımız iyi bilir ki,
bunların derdi ne insan hakkı ne de demokrasidir. Sırf Irak’taki kanlı işgal
sonucu çoğu kadın ve çocuklar olmak üzere 1 milyona yakın insanı
katlettiklerini bizlere unutturamazlar. Irak’a asker göndererek ülkemizi bu
kanlı savaşa ortak etmek isteyen AKP Hükümeti o dönem başaramadığını bugün
sessiz sedasız başarmaya çalışıyor. Tezkerenin kabul edilmesiyle birlikte bu
kanlı müdahaleye ortak oluyor.

Son olarak savaşta yaralananların İzmir’e getirilmesi,
belirli hastanelerin NATO’ya tahsis edilmesi tam anlamıyla çelişkiler
yumağıdır. ABD emperyalizminin ‘bir yandan öldür, yarala diğer yandan da tedavi
et’ politikasının bir tezahürüdür.

 

SAVAŞ EN ÖNEMLİ HALK SAĞLIĞI SORUNUDUR,

DERHAL DURDURULMALIDIR!

Biz sağlık emekçileri dünyanın her yerinde koşullar ne
olursa olsun sağlık hizmeti veririz. Nitekim savaş yaralılarına da hizmet
vereceğiz. Ama bizler savaşın en önemli halk sağlığı sorunu olduğunu biliyoruz.
Bunun için tüm halkımızı bu emperyalist saldırının durdurulması, ülkemizin AKP
Hükümeti eliyle bu savaşa ve ölümlere ortak olmasının engellenmesi için mücadele
etmeye çağırıyoruz.                                                                                                                 

                                                                       SES GENEL MERKEZİ

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]