“ÇOK SES TEK YÜREK” GREVE GİDİYORUZ !

Facebook
Twitter
WhatsApp

13 Mart’ta Ankara’da 30 bini
aşkın sağlıkçının katıldığı “Çok Ses Tek Yürek” mitingi ile mücadelesini yükselten
sağlık çalışanları, 19-20 Nisan tarihlerinde sağlık hizmeti sunamayacaklarını
açıkladılar.

TTB Merkez Konseyi Başkanı Dr.
Eriş Bilaloğlu, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası Başkanı Bedriye
Yorgun, Türk Dişhekimleri Birliği Genel Sekreteri Tarık İşmen ve Merkez Yönetim
Kurulu üyesi Süha Alpay, Türk Hemşireler Derneği adına Yrd. Doç. Dr. Gülten Koç
ve Devrimci Sağlık İş Sendikası adına Serpil Şahin’in katılımıyla, bugün
(6  Nisan 2011) TTB’de düzenlenen basın toplantısında sağlık
çalışanlarının önümüzdeki dönem programı açıklandı.

Katılımcılar adına basın
açıklamasını yapan TTB Merkez Konseyi Başkanı Dr. Eriş Bilaloğlu, konuşmasına 9
Eylül Üniversitesi’nde 1 Nisan’dan bu yana sürdürdükleri grevi, dün akşam
Sağlık Bakanı Recep Akdağ ile yapılan görüşmeden sonra sonlandıran asistan
hekimlerin mücadelesini selamlayarak başladı. Asistan hekimlerin, sürecin
devamında, 19-20 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilecek etkinliklere
katılacaklarını bildirdiklerini belirten Bilaloğlu, “5 Nisan Asistan Hekim
Bayramı olsun” çağrısını da aktardı.

Sağlık çalışanlarının uzun
bir süredir giderek artan oranda, gerçek anlamda sağlık hizmeti sunmak yerine
sadece ve sadece hastalarına “bakmaya” zorlanan koşullarda
olduklarını belirten Bilaloğlu, bu yöndeki taleplerinin de ne yazık ki dikkate
alınmadığını kaydetti. Bilaloğlu, içinde bulundukları ve giderek olumsuzlaşan
koşullar nedeniyle sağlık çalışanlarının seslerini yükselteceğini ve 19-20
Nisan tarihlerinde çalışmayacaklarını bildirdi.

Sendikamız Genel Başkanı
Bedriye Yorgun; “İzmir  Dokuz Eylül’de
gerçekleştirilen ve kazanımla sonuçlanan sağlık emekçilerinin grevini selamlayarak,
özelleştirme rüzgarıyla sağlık emekçileri ve sağlık hizmeti alanlar
cezalandırılıyor.

Özelleştirme furyasına son
hız devam eden siyasi partiler ve başta çoğunluk sarhoşu AKP özelleştirmelerin
iyi bir şey  olduğunu düşünüyorsa
öncelikle kendi partisini özelleştirsin ve vergilerimizden oluşan hazine
yardımını almasın.

Yıllarca yürütülen
mücadeleler sonucunda kazanılmış haklarımızı torbalayarak gasp edenler
yetinmeyip, olağanüstü hal koşullarında istenen Kanun Hükmünde Kararname çıkarma
yetkisini isteyen AKP, kazanımlarımızı hepten bitirmeye hazırlanıyor.

Sağlık emekçileri sağlık
alanında yaşanan olumsuzluklardan dolayı uzun bir süredir olağanüstü hal ilan
etti. Önceki biriktirdikleri ile beraber 27 Şubat’ta Diyarbakır’da, 13 Mart’ta ve
3 Nisan’da Ankara’da basın metnimizde belirtilen talep etrafında bir dizi eylem
gerçekleştirdi. Bugün nasıl performansa dayalı döner sermaye çarkına inat
sağlık hizmeti verirken yüreğimizi ortaya koyuyorsak, sağlık hakkı ve emeğimiz
için 19-20 Nisan’da yüreğimizi ortaya koyacağız. Zaten erişelemeyen sağlığa
erişilebilmesi için bir görevi gerçekleştirip grev yapacağız.

Buradan sağlık emekçilerinin
dışındaki örgütlere de seslenerek KHK çıkararak elimizden alınacak haklarımızı
korumak ve sağlık hakkı için grevimizi desteklemeye ve halkımızı da o gün acil
dışında sağlık kurumlarına başvuru yapmamaya çağırıyoruz. Sözümüzü geri almayıp
eğleyeceğiz.” dedi.

Basın Açıkalması İçin >>>

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]