TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, sağlık
çalışanlarının 19-20 Nisan günlerinde gerçekleştireceği eyleme TMMOB’nin
desteğini 7 Nisan 2011 tarihinde yaptığı açıklamayla duyurdu.

 

TMMOB 19–20 NİSAN‘DA SAĞLIK ÇALIŞANLARI VE TTB İLE BİRLİKTE OLACAK

TMMOB,
“19-20 Nisan‘da çalışmayacağız. Hastalarımıza -üzülerek söylüyoruz ki-
bakmayacağız/sağlık hizmeti sun(a)mayacağız.” diyen TTB‘yi ve bu ülkenin
sağlık çalışanlarını sevgiyle, dostlukla selamlamaktadır.

Bu
ülkenin hekimleri ve her düzeydeki sağlık çalışanları; giderek kötüleşen
çalışma koşullarına, güvencesiz çalışma biçimlerine zorlanmalarına, yapılan
yasa, yönetmelik vb. düzenlemelerle yaratılan belirsizlik ortamına,
yöneticilerin çalışanlara yönelik hürmetsiz ve halka hedef gösteren söylemine,
kapıda bekleyen/durumu daha da kötüleştirecek yasa tasarılarına, sağlık
ortamının ticarileştirilmesine, piyasalaştırılmasına karşı çıkıyorlar.

Bu
ülkenin hekimleri ve sağlık çalışanları; Türkiye‘de yaşayan herkesle ortak:
insanca yaşamak istiyor, piyasaya düşürülmüş bir sağlık hizmetinin
“oyuncusu”, düşük ücretle/güvencesiz/uzun süre çalıştırılan bir
“elemanı” değil, topluma adanmış mesleklerin onurlu üyeleri olarak
görevlerini gelecek kaygısı olmadan yapmak istiyor. Sağlığın bir hak olduğu
kabulüyle herkese sağlık, güvenli gelecek istiyor. Öncelik sırası olmaksızın;
iş güvencesi, gelir güvencesi, can güvencesi, mesleki bağımsızlık, her türlü
katkı-katılım payının kaldırılmasını istiyor.

TMMOB
sağlık alanında örgütlü yapıların taleplerini kendi talebi olarak görmektedir.

Sağlık
ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES), Türk Medikal Radyoteknoloji
Derneği (TMRT-DER), Devrimci Sağlık İş Sendikası (DEV SAĞLIK İŞ), Sağlık
Hizmetleri Sınıfı Çalışanları Derneği, Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanlarının
Sözü (SÖZ-SEN), Sağlık Teknisyen ve Teknikerleri Derneği, Sosyal Hizmet
Uzmanları Derneği (SHUD), Tıbbi Laboratuvar Teknisyenleri ve Teknikerleri
Derneği, Tüm Radyoloji Teknisyenleri ve Teknikerleri Derneği (TÜM RAD-DER),
Türk Dişhekimleri Birliği (TDB), Türk Eczacıları Birliği (TEB), Türk Hemşireler
Derneği (THD), Türk Tabipleri Birliği (TTB) diyorlar ki;

“Başta
bütün sağlık kurumlarında çalışan, emekli olan, eğitim alanlar, çocuklarını bin
bir emekle, fedakârlıkla nasıl yetiştirdiklerini bilen anne-babalar, halkımız,
hastalarımız, siyasi parti, sendika, dernekler ve kuşkusuz genel seçimlerde
aday adayı/aday olan bütün sağlıkçıların katılımını, desteğini bekliyoruz.
19-20 Nisan‘da kamu-özel bütün sağlık kuruluşlarına gelmeyerek, illerde
duyurulan yerlerde yapılacak etkinliklere katılarak sağlık hakkına, herkese
sağlık, güvenli gelecek talebine, kendileri için iş güvencesi, gelir
güvencesine sahip çıkmalarını arzu ediyoruz.”

Bir
yandan sağlık çalışanlarının haklarının elde edilmesine, öte yandan hepimizin
sağlık hakkının elde edilmesine yönelik bu etkinlik aynı zamanda TMMOB‘nin de
etkinliğidir.

Bu ülkenin mühendisleri, mimarları,
şehir plancıları ve onların örgütü TMMOB, 19-20 Nisan‘da “Çok Ses Tek
Yürek Tek Ses Çok Yürek, Bu Bilek Bükülmeyecek!” diyen sağlık
çalışanlarının ve TTB‘nin yanında olacaktır.

 

Mehmet SOĞANCI

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı

 

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]