Dicle
Üniversitesinde yeni yönetimlerin göreve başladığı günden itibaren cemaatçi bir
kadroyla üniversiteyi kendi düşünceleri doğrultusunda yönetmeye ve her geçen
gün kendilerine yakın kadroları atamaya devam etmekteler. Bununla birlikte
Dicle Üniversitesi genelinde dağıtılmayan promosyonlar ve aylarca ödenmeyen
döner sermayelere karşı Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı önünde sağlık
ve eğitim emekçileri ile birlikte üniversite yönetimi istifaya davet edilip
sloganlar, alkışlar, ıslıklar ve zılgıtlarla dekanlık önünde rektörlüğe doğru
yürüyüşe geçilmiştir. Yürüyüş esnasında üniversite güvenliği yolu kapatarak
rektörlüğe yapılacak yürüyüşümüzü engellemek istemişlerdir. Kararlı kitlemizle
hiçbir engellemeyi ve uygulamayı kabul etmeyip barikatları aşarak rektörlük
önüne kadar gidilip basın açıklaması ile birlikte siyah çelenk bırakılarak
eylem son bulmuştur. 

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]