Mersin’de
çeşitli sağlık kuruluşları çatısı altında kadrolu, sözleşmeli, vekil, 4/B ve
4/C’nin yanı sıra taşeron statüsünde görev yapan sağlık çalışanları, yaptıkları
eylemde güvenceli bir statüye geçirilmelerini ve maaşlarında iyileştirilme
yapılmasını istedi.

Mersin
Üniversitesi (MEÜ) Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Poliklinik
girişinde yaptıkları eylemle talep ve isteklerini dile getiren sağlık
çalışanları, ‘Tüm Çalışanlara İş Güvenceli Kadrolu Çalışma İstiyoruz’, ‘İnsanca
Bir Yaşam, Güvenli Gelecek İstiyoruz’ ve ‘Taşeron Çalıştırma Yasaklansın
Herkese Güvenceli İş’ yazılı pankartlar taşıdı. Tedavi için hastaneye gelen
hastaların da destek verdiği eylemde konuşan SES Mersin Şube Başkanı Yılmaz
Bozkurt, iş güvencesinin emekçiye haklarını arayabilme imkanı sağladığını
belirtti. İş güvencesinin olduğu yerde sadece bireysel hak ve özgürlükler
değil, kolektif hak ve özgürlükler, sendikalaşma, toplu iş sözleşmesi özgürlüğü
ve greve gitme hakkı da olacağını söyleyen Bozkurt, iş güvencesinin aynı
zamanda ücret güvencesinin de teminatı olduğunun altını çizdi. İş güvencesinin
olmadığı yerdeyse uzun süreli çalıştırma, angarya ve iş yoğunluğunun arttığını
ancak ücretlerin düşük olduğunu ve çoğu kez de ödenmediğini vurgulayan Bozkurt,
güvencesiz çalıştırma biçimlerine bağlı olarak aynı işi yapanlara farklı
ücretlendirme ve farklı özlük hakları uygulandığını anlattı. Buna bir de
‘performansa dayalı ücret sistemi’nin eklenmesiyle iş yerlerinde ekip hizmeti
anlayışının ciddi oranda zedelendiğini söyleyen Bozkurt, “Sağlık ve sosyal
hizmetler, sosyal devletin asla göz ardı edemeyeceği, ödediğimiz vergilerin karşılığında
eşit ve ücretsiz yararlanılması gereken, temel bir hak ve kamusal hizmetlerin
başında gelmektedir. Kamusal hizmet süreklidir ve kadrolu, iş güvenceli,
sürekli çalışan kamu görevlileri eliyle verilmelidir. Kadrolu, sözleşmeli,
vekil, 4/B, 4/C ve taşeron ayrımı olmaksızın tüm sağlık ve sosyal hizmet
emekçileri güvenceli statüye kavuşturulmalı, eşit, ekonomik, sosyal ve özlük
hakları sağlanmalıdır” dedi.

Tüm
güvencesiz çalışma biçimlerine son verilerek, çalışanların kadroya alınması ve
temel ücretleri üzerinden iyileştirilmesi gerektiğini kaydeden Bozkurt, 4/B
statüsündeki üniversite hastanelerinde sözleşmeli çalışanların maaşlarının
genel bütçeden ödenmesi, üniversiteler arasındaki farklılıkların giderilmesini
istedi.

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]