ADANA; DÖNER SERMAYE ADALETSİZLİĞİNE HAYIR!

Facebook
Twitter
WhatsApp

 Sağlıkta Yıkım Politikaları tüm
hızıyla sürüyor. Yıkım politikaları sürdükçe sağlık çalışanlarının
mağduriyetleri de artıyor.

Sağlık çalışanlarının önce iş
güvencesini ortadan kaldırdılar. Daha sonra kölelik statüsünde tam gün yasasını
çıkardılar. Tüm bunlar yetmedi “performans” sistemi ile bizleri birbirimizle
yarıştırdılar, maaşlarımızı mümkün olduğunca aşağılara çekip, döner sermaye
üzerinden aylıklarımızı belirlemeye çalıştılar. Şimdi de “hastanemizin katsayısı
düşük” diyerek performans ve döner sermaye ile sadaka şeklinde dağıttıkları
aylıklarımıza göz dikiyorlar.

Sağlıkta Performans, hiçbir ülkenin
sağlık sisteminde bulunmayan ve nitelikli, ulaşılabilir, kamusal bir sağlık
sisteminde asla kabul edilebilecek bir durum değildir.

Çok zor koşullar içinde çalışan
sağlık emekçilerinin insanca yaşayabilecekleri, emekliliklerine yansıyacak
sabit bir maaşlarının olması ve gelecek kaygısı taşımadan işlerini
yapabilecekleri bir ortamın bulunması bir zorunluluktur. Ancak Sağlık
Bakanlığı, Sağlık hizmetlerini ticarileştirmek, çalışanları köle haline
getirmek, kendi yandaşlarına istediği kadar döner sermaye dağıtabilmek amacıyla
performans sistemini yerleştirmiş ve bizlerin de bu sisteme itiraz etmek
yerine, daha fazla hasta bakıp, daha fazla para kazanmamızı beklemektedir.

Bizler bu oyuna bugüne dek düşmedik
ve bundan sonra da düşmeyeceğiz. İşimizi çok zor şartlar altında yaptığımızın
bilincindeyiz. Birbirimizle yarışmadan hak ettiğimiz maaşı almak istiyoruz.
Emeklilik kaygımız olmadan aldığımız maaşın tümünün emekliliğe yansımasını
istiyoruz. Eşit işe eşit ücret istiyoruz. Hastaları meta olarak görmeyen bir
ortamda, işimize paranın karışmadığı, sağlığın ticarileşmediği bir ortamda
çalışmak istiyoruz.

Ancak Sağlık Bakanlığı bu
isteklerimizin tümünü göz ardı ederken getirdiği performans sistemini bile
doğru dürüst uygulamayarak çalışanlar arasında ayrımcılık yapıyor. Döner
sermayelerimizi tamamen keyfi kriterlere göre belirliyor. Adana’nın çeşitli
hastanelerinde çalışan sağlık çalışanlarının döner sermayeleri birbirinden çok
farklı kriterlere tabii tutulup, çok farklı sonuçlar çıkarılıyor. Hastane
kalite katsayısı diye tamamen keyfi bir kriter kullanılıyor ve farklı
hastanelerde aynı işi yapan uzman ve pratisyen hekimler çok farklı döner
sermaye katkı payları alıyorlar.

Ocak ayı döner sermaye katkı
paylarımız bu anlattığımız sorunların hemen tümünü içeriyor. Adana Devlet
Hastanesi’nde çalışan uzman hekimler 3 bin TL, pratisyen hekimler 2 bin TL
ortalama döner sermaye alırken, Çukurova Devlet Hastanesi’nde çalışan uzman
hekimler 6.700 TL, Pratisyen hekimler 3.300 TL döner sermaye alıyorlar.

Nedir bu farkı yaratan sorunlar? Biz
sağlık çalışanları yöneticilerin iki dudağı arasından çıkacak sözlere bu kadar
bağımlı bir durumda mı kalacağız? Bizlerden tüm bu yapay sorunları kabul
etmemiz mi isteniyor? Hayır… Bin defa Hayır… Bizler bize dayatılan bu sorunları
ve her yöneticinin kendince uygun gördüğü çözümleri kabul etmek zorunda
değiliz.

115 yıllık Adana Devlet Hastanesi
binasında ne kadar nitelikli sağlık hizmeti üretilebileceğini düşünmeyen
idarecilerimize inat elimizden gelen çabanın en iyisini vermeye çalışıyoruz. Bu
durumu görmezden gelen Sağlık Bakanlığı, Sağlık Müdürlüğü ve Adana Devlet Hastanesi
idaresinin performanslar üzerinde çalışmalar yapıp, özellikle acil serviste
çalışan hekimlerin puanlarını keyfi olarak düşüren uygulamalardan bir an önce
vazgeçmesini istiyoruz.

Bizler insanca çalışılabilecek bir
ortamda çalışmak istiyoruz. Bizler çalıştığımız, emek verdiğimiz, alınteri
harcadığımız işlerin karşılığını istiyoruz. Bizler insanca yaşanacak bir ücret
istiyoruz. Kölelik şartlarında çalışmak istemiyoruz. Performans sistemini
reddediyoruz ve sağlık sisteminin ticarileşmesine karşı çıkıyoruz. İdarecilerin
keyfi tutumlarından bir an önce vazgeçmesini talep ediyoruz.

Biz sağlık emekçileri bu
taleplerimizi bundan önce de dile getirdik, bundan sonra da dile getirmeye
devam edeceğiz. Sağlık Bakanlığı’nın, Sağlık Müdürlüğü’nün ve Hastane yöneticilerinin
sesimizi duyma zamanı geldi de geçiyor. Bu anlamda buradan bir kez daha haykırıyoruz;
SAĞLIKTA YIKIMI DURDURALIM!
16.02.2011

  

   ADANA TABİP ODASI                     SES ADANA ŞUBESİ

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]